« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - Zprava o prezkoumani hospodareni obce Usrasin za rok 2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zprava o prezkoumani hospodareni obce Usrasin za rok 2021.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava Stejnopis č.: 1 Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 708907491 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz Č.j.: KUJI 30089/2022 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ústrašín se sídlem Ústrašín 3,393 01 Pelhřimov,IČO: 00511269 za rok 2021 Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 17.srpna 2021 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.září 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 19.dubna 2022 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 19.dubna 2022.Místo provedení přezkoumání: Obec Ústrašín Ústrašín 3 393 01 Pelhřimov Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X Podklady předložili: Ing.XXXXX XXXXXXX - starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX - účetní Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.2 A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Ústrašín nebyly zjištěny chyby a nedostatky.B.Plnění opatření při jatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly ...

Načteno

edesky.cz/d/5561957

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz