« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - Zprava o prezkoumani hospodareni obce Usrasin za rok 2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zprava o prezkoumani hospodareni obce Usrasin za rok 2021.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava Stejnopis č.: 1 Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 708907491 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz Č.j.: KUJI 30089/2022 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ústrašín se sídlem Ústrašín 3,393 01 Pelhřimov,IČO: 00511269 za rok 2021 Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 17.srpna 2021 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.září 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 19.dubna 2022 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 19.dubna 2022.Místo provedení přezkoumání: Obec Ústrašín Ústrašín 3 393 01 Pelhřimov Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X Podklady předložili: Ing.XXXXX XXXXXXX - starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX - účetní Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.2 A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Ústrašín nebyly zjištěny chyby a nedostatky.B.Plnění opatření při jatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly ...

Načteno

edesky.cz/d/5561957

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz