« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - Veřejná vyhláška - návrh zadání ÚP Prášily

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - návrh zadání ÚP Prášily
„ VEŘEJNÁÁČYHLÁŠKAV MESTSKY URAD SUSICE
<br> odbor výstavby a územního plánování _ _ „ __ ___ _ ' ' "'Eéic'f'onarósqo13o,fax:i3'tósa4oon>zi
<br> C_i.: Přílohu UK|.zn.WS,/?f__„ OZNÁMENÍ
<br> O PROJEDNANI NAVRHU ZADANI UZEMNIHO PLANU PRASILY
<br> Městský úřad Sušice,odbor výstavby a územního plánování,(dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního
<br> plánování příslušný podle š 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu (stavební zákon),(dále jen "stavební zákon"),na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 0 pořízení
<br> územního plánu s regulačními prvky,na základě územně analytických podkladů a s využitím doplňujících
<br> průzkumů a rozborů zpracoval vsouladu s š 47 odst.1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným
<br> členem zastupitelstva (dále jen "určený zastupitel") návrh zadání ÚP Prášily a v souladu s š 47 odst.2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání <.>
<br> Náměstí Svobody 138,342 01 Sušice I Zn: 1363/21/VYSfMat V;ý;gf;'gís;„' míjí/šuhgídrtel 14.6.2021.Č.j.: usual/ozn.i,_ __ _l _______ VYŘIZUJE: Matějková i ť-praCOV- TEL-= mm „a 15,na.2021 / FAX: 376540112 ? EMAIL: dniatejkova©musnsicc.cz ;.<.>.<.> - „.r „ -|- —-—'-—--"" """"—'
<br> |
<br> l
<br> i
<br> ]
<br> Návrh zadání územního plánu Prášily bude vystaven u pořizovatele k veřejnému nahlédnutí a to
<br> na MU Sušice,odbor výstavby a územního plánování,č.dveří 302 a na internetových stránkách MU Sušice po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení <.>
<br> Projednávaná územně plánovací dokumentace je rovněž knahlédnutí na Obecním úřadu Prášily <.>
<br> Pořizovatel doručuje návrh zadání veřejnou vyhláškou.Každý může uplatnit u pořizovatele písemné připomínky
<br> do 15 dnů ode dne doručení <.>
<br> Pořizovatel zasílá návrh zadání dotčeným orgánům,sousedním obcím a krajskému úřadu.K návrhu zadání 11 pořizovatele
<br> do 30 dnů od jeho obdržení - uplatní stanovisko krajský úřad jako příslušný úřad,- mohou uplatnit vyjádření dotčené orgány a krajský úřad ja...

Načteno

edesky.cz/d/5561954

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz