« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu – opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-2360491901657747919.pdf
7trayva
Voda
<br> ZD
AN
ICE
<br> Bubavy
vrei
<br> M
istnikom
<br> unikace
<br> ZARO
SICE
<br> B28-osadit
7
dnipredem
<br> w
y
PR
<br> eats
B28
<br> O
o
<br> O
vfF eso
<br> "hap
<br> a
Vn
<br> see
vd
<br> ¢
<br> ye
€
2 {a
<br> Pozn <.>
D
ocasné
<br> pfrelozeni zastavek
a
objizdna
<br> trasa
linkovych
<br> autobusd
v
ZaroSicich
<br> budou
dne
<br> 10.9.2022
po
dobu
<br> trvani
celého
<br> dne
(0:00
<br> -
24:00
<br> hod
|
<br> 'SF
AO
FAM
O
VS
<br> 2115)
ana
<br> IN
IT
Y
<br> cig
LLN
O
d
AM
IN
ISW
O
N
<br> O
lid
LLVT1d3N
<br> E13/N
EPLATI
<br> PRO
U
CASTN
<br> IKY
PO
U
TI
<br> A
LIN
KY
€SAD
<br> Kyjov
as
<br> ISltb
[Stic
<br> YE
ZELETICE
<br> a
326
<br> oe
<br> é
<br> N
enkovice
<br> SLAVN
O
STI V
<br> O
BCI
<br> ZARO
SICE
<br> "ZLATA
SO
BO
TA"
<br> T.:
10.9.2022
<br> 9.00-23:00
hod <.>
<br> ~ fékontakt
SH
G
H
EX,s:a <.>
<br> +
ro,<,>
<br> H
olzova.138 <,>
<br> 627
00
Brno
<br> VW
YPRACO
<br> VAL <.>
KonéelikJiti
<br> m
L
<br> KO
N
TRO
LO
VAL
<br> Ing <.>
KonéelikJiff
<br> lobsah
schéem
<br> atu
:
<br> PRECH
O
D
N
E
D
O
PRAVN
<br> IZN
ACEN
<br> I
<br> U
pina
<br> uzavirka
1/54
<br> a
II/419
<br> 'Stutha
m
i~
<br> cracow
nfdebu:tel:602
<br> 571312
<br> m
um
<br> -
U
zavirka
<br> 1/54
Zarosice:
<br> 1000/7m
<.>.<.> 7000
<br> m
2
<br> "ap
m
m
-
uzavirka
<br> l/54
U
sek
sm
ér
Silniénad:
<br> 1970/7m
<.>.<.> 10
<br> 990
m
2
<br> "w
i
-
uzavirka
<br> II/419
U
sek
sm
ér
N
asedlovice:
<br> 690/7m
<.>.<.> 4
830
m
2
<br> Legenda
:——-dplnd
<br> uzavirka
sue:
<br> -U
plna
<br> uzavirka
m
im
o
<br> navstévniky
slavnosti
<br> -objizdkova
trasa
<br> |
<br> +0bj.trasa
BU
S
<br> {if
schem
<br> arva
popisu
<br> ;
em
ail:
sig- o>
<br> no@
seznam
<br>.cz
=n
<br> im
isto <.>
akce/nazev:
<br> Ticislo
objednavky
<br> /
datum
<br> :
Tenozne
<br> x
x»
<br> é
0.220342
<br> iw
hk
<br> SLAVN
O
STIV
<br> O
BC
ZARO
<br> SICE
|
39-72029
<br> Stavajici
32
zak,"
<br> :rusit
"ZLATA
<br> SO
BO
TA'
<br> [Ese
schom
<br> at:
<br> W
W
W
<.> SIQ
N
EX.CZ
dl-6683828505589636757.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních,dopravních a živnostenských agend
<br> Masarykovo nám.1 (30),69701 KYJOV
Tel.: 518 697 500,fax: 518 697 567,e-mail: urad@mukyjov.cz,ID datové schránky: f28bdah
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Spis zn.: OSDŽA 14910/2022/348
č.j.: OSDŽA74385/22/348
<br> Vyřizuje:
tel.:
e-mail:
<br>
XXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> m.moricky@mukyjov.cz
<br>
<br>
<br> Kyjov 2.8.2022
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu – opatření obecné povahy
Městský úřad Kyjov,OSDŽA (dále jen "správní orgán") příslušný podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"),ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,přezkoumal žádost v řízení dle ust.§ 172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích,kterou dne 28.7.2022 podal:
<br> Obec Žarošice,IČO 00285528,Žarošice 14,696 34 Žarošice v zastoupení
SIGNEX,spol.s r.o <.>,IČO 49971344,Holzova 1262/138,627 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání podle ust.§ 77 odst.5) zákona
<br> stanovuje úpravu provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)
<br> při kulturní akci:
Žarošice - Zlatá sobota 2022
<br> dopravní značení na silnicích II <.>,III.tříd a MK,dle situace přechodného dopravního značení
zpracovaného firmou Signex spol.s r.o <.>
<br> na: silnici č.II/419,III/41922,III/41923,III/43115,III/41919 a MK v k.ú.Žarošice,Uhřice <,>
Násedlovice,Dražůvky a Archlebov
<br> Druh dopravních značek: „ dle přiložené situace“
<br> termín: od 10.9.2022 09:00 hodin do 10.9.2022 23:00 hodin
<br> Pro provedení přechodné úpravy provozu se stanoví tyto podmínky:
<br> Městský úřad Kyjov v soul...

Načteno

edesky.cz/d/5561951

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz