« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Zveřejnění záměru - prodej části pozemku p.č. 1247/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situační mapka (1.69 MB)
30.05.22 18:15
<br> Nahliienf do katastru nemovitostf (standard) Tlsk - Os :156ms,37 prvkfl <.>
<br> : a:
Situační mapka (1.2 MB)
02.05.22 13:00 Nahliienl' do katastru nemovitosti (standard) - Os :62ms,1 prka <.>
NahHZeni‘dgvKN
<br> I gi;._._._'1.<.> »1/_\ \\\,V \3
<br> ‘ :I,<,> n <.>,<,>.<.>,<,> <.>
Katastrélni mapa if Katamraim mapa ~2‘ (Mofoto g; Mapa p02.ka’rasxm mapa.jL-i‘LE.mum-aw 6-,;14-5'2133
<br>
<br>
<br> g/ k W
£1“
<br>.8 <.>
\‘é "4
<br> 1247/1
<br> 1245/7 <.>
<br> Obsah katastrélnl mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od méfltka 1:5000.Podrobnéjél' informace k pouiivéni mapy a aktualizaci jejl’ho obsahu najdete x
n_épovédé (Eli),Ve§keré zji§téné hodnoty soufadnlc a délek NELZE vyuiivat pro vytyéovénf hranic pozemkfl v terénu <.>
Zveřejnění záměru Obce Panoší Újezd (654.67 kB)
Obec Panosi Ujezd
<br> Obecni I’Irad Panosi Ujezd co.6,PSC 270 21 <,>
p.Pavlikov.okr.vRakovnik.tel.724 185 269
1C: 244 201
<br> Zvei‘ejnénl’ zéméru
<br> Obec Panosi Ujezd se rozhodla na zakladé usneseni zastupitelstva obce
Panosi Ujezd c.27/2022 zverejnit zamer Obce Panosi Ujezd 0 prodeji casti
pozemku p.c.1247/1 cca 35 m2 v k.’ u a ve vlastnictvi obce Panosi Ujezd <.>
<br> Obec Pan0§i Ujezd si vyhrazuje prévo 0d zéméru prodeje pozemkfi
ustoupit <.>
<br> Itch-lam
”MW“
<br> '50:
‘ mammalian Véra Miksové
<br> / starostka obce
<br> Vyvé§eno2 1.8.2022
Sejmuto: 21.8.2022

Načteno

edesky.cz/d/5561945

Meta

Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz