« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Oznámení - zahájení řízení o změně stavby před dokončením (MěÚ/OSÚP č.j. MUSO/75119/2022/OSÚP/KAZI)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - zahájení řízení o změně stavby před dokončením (MěÚ/OSÚP č.j. MUSO/75119/2022/OSÚP/KAZI)
číSLO SPISU ČÍSLO JEDNACÍ' ČÍSLO EVIDENCNI vvíuzuiE
<br> TFL-
<br> 1'-\/1/\IL
<br> DATUM
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
<br> Rokycanova 1929.356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování
<br> MUSO/64740/2022/OSÚP/KAZIV MUSO/751 19/2022/OSÚP/KAZI 93254
<br> XXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX_XXXX XXX XXX kamí[a.zívnafzýmu-sokolov.cz
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČE.M
<br> Obec Rovná,IČO 00259560,zastoupená p.Jaroslavem Jandou — starostou obce,Rovná 40,356 01 Sokolov 1
<br> (dálejen “stavebnik") dne 21.06.2022 podal žádost o povolení změny stavby před ] “ím dokončením na stavbu:
<br> "Úpravy prostoru před ObÚ"
<br> (dále jen "Stavba") na pozemku st.p.122.1231 124.161.parc.č.263/6,263/13.263/15„ 263/16 263/17,263/18 v katastrálním území Rovná u Sokolova <.>
<br> Změna stavby před jejím dokončením obsahuje prodloužení termínu dokončení do 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí <.>
<br> Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno Městský úřad Sokolov.odbor stavební a územního plánování vydal na stavbu stavební povolení dne 25,srpna 20161 č.j.64374/2016/OSÚP/KAZI,č.spisu SUP/Sl248/2016/KAZIV: rozhodnutí — povolení změny stavby před jejím dokončením dne 24.září 2018,č.j.MUSO/920200018/OSÚP/KAZL č.spisu SUP/78071/2018/KAZIV; rozhodnutí _ prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 24.září 2018.č.j.MUSO/91905/201S/OSÚP/KAZL ě.spisu SUP/78073/2018/KAZIV <.>
<br> Povolená stavba obsahuje:
<br> - 50 01 - zpevněné plochy vč.opěrné zdi před i za objektem na pozemku st.p.123,161.122,parc.č.263/6,263/13.263/15,263/16.263/11 263/18 <.>
<br> _ Chgdníky - Na pozemku pareč.263/6 budou rozšířeny & upraveny stávající chodníky,& dále zde bude umístěn nový chodník k nově kašně :] okolo kašny Dále bude upraven chodník na pozemku parc.č.263/16.263/17 <.>
<br> - Parkoviště - Na pozemku parc.č.263/6 a 161 před obecním úřadem bude umístěné nové parkoviště o velikosti 12,2 „& 21„O m <.>
<br> - Opět—ne' zdi - Na pozemku parc ě.263/6 a 161 př...

Načteno

edesky.cz/d/5561930

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz