« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníky (Příbram) - Pozvánka na 32. veřejné zasedání ZO 6. 6. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníky (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 32. veřejné zasedání ZO 6. 6. 2022
OBEC RYBNÍKY
Rybníky 32,263 01 DOBŘÍŠ
<br>
<br> POZVÁNKA
<br> OBEC RYBNÍKY
<br> zve všechny občany na 32.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO RYBNÍKY
<br> které se koná: 6.června od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Rybníky
<br> PROGRAM:
<br> 1) Zahájení,schválení programu,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br>
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
<br>
3) Projednání rozpočtového opatření č.3/2022
<br>
4) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce za rok 2021
<br>
5) Účetní závěrka obce 2021
<br>
6) Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6026985/1,p.č.103/45
<br>
7) Projednání Smlouvy o poskytnutí služeb na internetovém serveru (ČOV) – sml.A22020097
<br>
8) Stanovisko zastupitelstva k žádosti občana J.V.- Chronologický zápis jednotlivých bodů v
rámci projektu,<,> Návrhu připojení osady Budín na COV Svaté Pole a analýza postupu
<br>
9) Projednání zadávací dokumentace pro užší podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o
zadávání veřejných zakázek - Kanalizace Rybníky,Budín
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
starostka obce
<br> Vyvěšeno: XX.X.2022
Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5561926

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníky (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz