« Najít podobné dokumenty

Obec Vlkava - Oznámení záměru o pronájmu nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlkava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru o pronájmu nemovitostí
obec vlkava
Boleslavsk á č.p.147,294 43 Čachovice
<br> Telefon: 326 307 607
<br> Oznámení záměru o pronájmu nemovitostí
<br> vsouladu s § 39,odst,1) zákonač.12812000 Sb <.>,o obecním zíizeni vyhlašuje obec Vlkava
záměr o pronájmu:
<br> - části pozemku parc.č.2218
- zapsané LV 10001,k.ú.Vlkava_ twalý travní porost.o výměře 146m2
<br> - části pozemku parc.č.24l5
- zapsané LV 10001,k.ú.Vlkava - ostatní plocha,o výměře 45 m2
<br> Plocha bude pronajataza účelem drobného zviŤectva azahradniěení <,>
<br> Vyvěšeno naúřední desce + el.deska dne: 5.srpna2022
<br> Ing.XXXXX XXXXX
starosta
<br> Sejmuto zúŤedni desky dne:
<br> ' i.',l,'1,1i !
<br> j <,>
<br> t : <.>,<.>,j_
<br>
<br>
<br> un-r.<,>
<br> '+a'

Načteno

edesky.cz/d/5561915


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlkava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz