« Najít podobné dokumenty

Obec Teplýšovice - Zveřejnění záměru - nabídka pozemků k prodeji v k.ú.Čeňovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Teplýšovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2.Záměr - Oznámení o prod. pozemků č.156-2 a 188-57 v k.ú._Čeňovice
1
<br>
<br>
<br> OBEC TEPLÝŠOVICE
Teplýšovice čp.24,256 01 Benešov <,>
IČ: 00232823,tel.: 317 795 059,724 187 277 <,>
<br> e-mail: teplysovice@chopos.cz,ID DS: ascajhg
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Věc: oznámení záměru Obce Teplýšovice – nabídka pozemků č.par.156/2 a 188/57
<br> v k.ú.Čeňovice k prodeji pro zastavění stavbou k trvalému bydlení <.>
<br>
<br> V souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích a obecním zřízení,se zákonem č.106/1999
<br> Sb <.>,o veřejném přístupu k informacím,v souladu s usnesením OZ č.1/2022 obec tímto
<br> zveřejňuje záměr o prodeji zbytného majetku ve vlastnictví Obce Teplýšovice zapsaného na
<br> Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálním pracovišti Benešov na LV č.10 001
<br> pro Obec Teplýšovice <.>
<br>
<br> Předmět nabídky:
<br> Obec Teplýšovice tímto nabízí k prodeji pozemek č.par.156/2 o ploše 1 179 m2,trvalý travní
<br> porost,který je z pohledu územního plánu urbanizován,předurčen k zástavbě pro bydlení –
<br> s funkcí venkovská obytná zóna <.>
<br> Cena: Nejnižší prodejní cena za 1 m2 je stanovena ve výši 1 500,-Kč,tudíž nejnižší celková
<br> kupní cena pozemku č.par.156/2 je 1 768 500,-Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: 0373/22/OÚ/JŠk
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXX starosta obce
<br> V Teplýšovicích: XX.XX.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Současně obec nabízí k prodeji sousední pozemek č.par.188/57 o ploše 474 m2,orná půda <,>
<br> který není územním plánem urbanizován,lze však využít jako zahrada či sad.Nejnižší
<br> prodejní cena za 1 m2 je stanovena ve výši 1 500,-Kč,tudíž nejnižší celková kupní cena
<br> pozemku č.par.188/57 je 711 000,-Kč <.>
<br> Pozn.: pozemek č.par.188/57 je samostatně neprodejný,lze jej nabýt pouze společně s
<br> pozemkem č.par.156/2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Popis předmětu:
<br> Nabízené pozemky se nachází v Obci Teplýšovice,části obce Čeňovice,v k.ú.Čeňovice <.>
<br> Situované jsou na východní straně sídla na samém rozhraní ...

Načteno

edesky.cz/d/5561873

Meta

Prodej   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Teplýšovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz