« Najít podobné dokumenty

Obec Kyselka - OZNÁMENÍ o konání zasedání Zastupitelstva obce Kyselka dne 11. 8. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyselka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program_ZZ_2022_08_11.pdf [0,05 MB]
OBEC KYSELKA
Radošov 118,362 72 Kyselka
<br> OBEC KYSELKA,Radošov 118,362 72 Kyselka
IČ 00254762,www.obeckyselka.cz
<br> Tel.: +420 353 941 127,+420 725 051 065
e-mail: sekretariat@obeckyselka.cz
<br> KB Karlovy Vary- 3320341/0100
ČNB Plzeň – 94-3910341/0710
<br> strana 1 z 1
<br> Obec Kyselka
Zastupitelstvo obce Kyselka
<br> OZNÁMENÍ o konání zasedání Zastupitelstva obce Kyselka
V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona čís.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br> svolávám zasedání Zastupitelstva obce Kyselka na středu dne 11.8.2022 od 18.00 hodin
do zasedací místnosti v budově Obecního úřadu <.>
<br> Navržený program:
1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.Schválení programu
3.Rozpočtové opatření
4.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č.951/4 v k.ú <.>
<br> Radošov u Kyselky“
5.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č.969/2 v k.ú <.>
<br> Radošov u Kyselky“
6.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č.1296/1 v k.ú <.>
<br> Radošov u Kyselky“
7.Havárie objektu bývalé porcelánky Jakobuv č.p.35
8.Prodej částí pozemku p.č.417 v k.ú.Radošov u Kyselky“
9.Prodej pozemku p.č.993/18 v k.ú.Radošov u Kyselky“
10.Mimořádná odměna členu zastupitelstva
11.Různé

Načteno

edesky.cz/d/5561867

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyselka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz