« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - 30. usnesení zastupitelstva obce Častrov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [177 KB]
Usnesení
<br> z 30.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 28.7.2022 v 18.00 hodinv
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Castrově
<br> A Organizačnízáležitosti Zastupitelstvo obce Častrov
<br> v o l i Veroniku Němcovou zapisovatelkou a Vladimíra Šimečka a lVliladu Červenkovou ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva obce č.30/2022.Usnesení bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 4 Zastupitelstvo obce Častrov s c h v a | uj e upravený program jednání zastupitelstva obce dne 28.7.2022 Usnesení bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 4 B Vlastní program: 1 Demolice staré hospody,rozpočet,rozhodnutí o podání dotace na provedení demolice Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí informace starostky obce o podmínkách pro podání žádosti o dotaci na provedení demolice.Dotace není dle podmínek pro obec výhodná.Usnesení bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 4 2 Schválení výsledků výběrového rízení na provedení veřejná žakázka na stavební akci "639 Častrov,průtah Zastupitelstvo obce Častrov 5 c h v a | uj e ' výsledek výběrového rízení na akci „639 Častrov průtah a zadání díla firmě SalVl silnice a.s <.>,sídlo lVláchova 1129/6,470 01 Česká Lípa IČO 25018094,nabídková cena 15 443 878,59 Kč bez DPH Zakázka bude realizována dle smlouvy o společném postupu s Krajem Vysočina,Kraj Vysočina zadavatel c.1,Obec Častrov zadavatel č.2.Z toho: zadavatel č.1 10 091 111,91 Kč bez DPH,zadavatel č.2 5 352 766,68 Kč bez DPH.Zakázka bude realizována do konce listopadu tohoto roku.Usnesení bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 4 Zastupitelstvo obce Častrov p o v ě ř uj e starostku a místostarostu k podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem Usnesení bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 4 3 Nabídka na založení vkladového účtu na zhodnocenífinančních prostředků obce Zastupitelstvo obce Častrov 5 c h v a I uj e pro účel zřízení vkladového účtu převod částky ve výši Kč 5 000 000 z účtu ČNB — dotační účet na běžný účet obce.s c...

Načteno

edesky.cz/d/5561668

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz