« Najít podobné dokumenty

Obec Krhanice - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Jílové u Prahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krhanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Jílové u Prahy
•••
~
<br> ČERNOŠI CE
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN <.>
Č.j.:
<br> výst.: 106159/2022/Kou
MUCE 111448/2022 OSU
<br> V Praze dne 04.08.2022
<br> vyřizuje: XXXXX XXXXX,kancelář č.dv.XX O
tel./e-mail: 221 982 220 I XXXXX.koupa@mestocernosice.cz
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č.162/2022
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361 /2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu,který dne 15.7.2022 podal
<br> Metrostav,a.s <.>,IČO: 00014915,Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 - Libeň
<br> v zastoupení na základě plné moci
<br> LUSMIA DZ s.r.o <.>,IČO: 06904742,V dolině 151511b,101 00 Praha 10
po projednání s Policií české republiky,Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,Územní
odbor Praha venkov - JIH,Dl dne 15.7.2022 a Územní odbor Benešov,Dl dne 22.7.2022 a
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,p.o.dne 25.7.2022 zn <.>
5861 /22/KSUS/KLT/JRC <,>
<br> stanoví
podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,opatřením obecné
povahy přechodnou úpravu provozu na silnici č.11/105,111/1052,11/603,111/6032 a místních
komunikacích v Jílovém u Prahy v souladu s§ 61 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření vypracované firmou Lusmia DZ,s.r.o.s datem 4.7.2022,které jsou přílohou a nedílnou
součástí tohoto stanovení <.>
<br> Dopravní značení bude osazeno :
V termínu: od 12.8.2022 do 15.12.2022
<br> Z důvodů : úplná uzavírka sil.11/105
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodná úprava bude osazena jen,bude-li...

Načteno

edesky.cz/d/5561602

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krhanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz