« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - 1-Veřejná vyhláška - stanovení doprav.značení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO-Drisy-Hlavni-prechod.pdf (PDF 797.13 kB)
!.onvvnnm
<br> „pm—:.5.<.> JU putna“
<br>.<.>.<.>.<.>.cm.<.> yn “ Amuru
<br> POLHZHEČŠSKÉ —PUf3LH<Y KRAJSKÉ: HEDI,<.> LSTVI POLICIE STI—?EDOQESKEHO KRAJE.DOPRAVNO !! *SPEKI'ORAT
<br> 278 01 rvlÉLfJÍK „
<br> 500,ř.242/2 <,>
<br> půlka Á i! //£/IP_ 51,003? a? 2012,Miláně
<br> 1/1
Veřejná vyhláška-Drisy-Hlavni-prechod-navrh.pdf (PDF 482.16 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-90419/2022-MASPE
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Naše sp.zn.: OD-20784/2022-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 04.08.2022
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Oznámení o NÁVRHU stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle ust.§ 124 odst.(6) zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) přezkoumal žádost,kterou podala
<br> dne 28.07.2022 Obec Dřísy,IČ: 00236811 se sídlem poštovní 12,277 14 Dřísy zastoupena na
základě plné moci - Mgr.XXXXX XXXX,IČ: XXXXXXXX se sídlem Železniční XXX,XXX XX Libiš (dále
jako „žadatel“) o stanovení místní úpravy provozu na silnici č.III/10158 ul.Hlavní vše v k.ú <.>
Dřísy <.>
<br> Na základě tohoto přezkoumání podle ustanovení §77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
provozu a po předchozím písemném souhlasu Policií ČR Krajské ředitelství SK,DI úo Mělník <,>
č.j.KRPS-61-88/ČJ-2022-010606 ze dne 28.07.2022
<br>
<br> oznamuje
<br>
<br> v souladu s ust.§171 a §172 zákona č.500/2004 správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“)
<br> návrh na stanovení místní úpravy provozu v obci Dřísy:
na silnici č.III/10158 ul.Hlavní umístit vodorovné dopravní značení V7a „přechod pro
chodce“,viz DIO <.>
<br>
<br>
<br>
MÚBNLSB-OD-90419/2022-MASPE
<br> 2
<br>
<br> Dopravní značení:
<br> Nové svislé dopravní značení,dle DIO <.>
<br> Návrh předložený žadatelem se přímo dotýká zájmů žadatele,vlastníka a dále kteréhokoli
ú...

Načteno

edesky.cz/d/5561580

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dřísy
01. 10. 2022
30. 09. 2022
30. 09. 2022
30. 09. 2022
30. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz