« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - 2-Veřejná vyhláška - stanovení doprav.značení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO-Lesni+NaVinohradech.pdf (PDF 808.03 kB)
* ová nz PZ +DT E21: wm
<br> 5távajlcíD1 B! + DTEIB text s nápisem 'dopmvni obsluze a na povolení OU vjezd
<br> ÍDzÍÁ 44 [::—Í Š' Í/ŠžfPÉ7bďě) „2092 aim/%
<br> POLICIE črgsxé * EPUQLIKY KRAJSKÉ REDUELSTW POLICIE STREDOCESKEHO KRAJE 7 DOPRAVNÍ iNSPEKTORÁT <,>
<br> 276 0—1 MĚLNÍK./ očí?.Z.2-02; 7 &
<br> 1/1
Veřejná vyhláška-Drisy-Lesni+NaVinohradech-hlavni-navrh (1).pdf (PDF 483.78 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-90407/2022-MASPE
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Naše sp.zn.: OD-20803/2022-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 04.08.2022
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Oznámení o NÁVRHU stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle ust.§ 124 odst.(6) zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) přezkoumal žádost,kterou podala
<br> dne 28.07.2022 Obec Dřísy,IČ: 00236811 se sídlem poštovní 12,277 14 Dřísy zastoupena na
základě plné moci - Mgr.XXXXX XXXX,IČ: XXXXXXXX se sídlem Železniční XXX,XXX XX Libiš (dále
jako „žadatel“) o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ul.Na
Vinohradech a ul.Lesní vše v k.ú.Dřísy <.>
<br> Na základě tohoto přezkoumání podle ustanovení §77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
provozu a po předchozím písemném souhlasu Policií ČR Krajské ředitelství SK,DI úo Mělník <,>
č.j.KRPS-61-89/ČJ-2022-010606 ze dne 28.07.2022
<br>
<br> oznamuje
<br>
<br> v souladu s ust.§171 a §172 zákona č.500/2004 správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“)
<br> návrh na stanovení místní úpravy provozu v obci Dřísy:
Na místní komunikaci ul.Lesní umístit svislé dopravní značení P2 „hlavní“ + E2b „hlavní
komunikace vlevo“ a ul.Na Vinohradech umístit svislé dopravní značení P2 „hlavní“ + E2b
„hlavní komunikace vpravo“,viz DIO <.>
<br>
<br>
<br> MÚBNLSB-OD-90407/2022-MASPE
<br> 2
<br>
<br> Dopravní značení:
<br> Nové sv...

Načteno

edesky.cz/d/5561579

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz