« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - 3-Veřejná vyhláška - stanovení doprav.značení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO-Postovni-Drisy.pdf (PDF 856.59 kB)
zzz/Jm (
<br> 1/1
<br> MMM
<br> d <.>
<br> (?J 20 22 » 0/0659 C Poucm ČESKÉ R
<br> "PUBLIKY KRAJSKÉ; ŘEDI'TELSWI POLICIE STREDQCESKEHO KRAJE—'
<br> ' DPH/AVM INSPEKTORAT
<br> 276 O1 MELNIK
<br> 2 <?.23913/
Veřejná vyhláška-Drisy-Postovni-jednosmerka-navrh.pdf (PDF 483.96 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-90396/2022-MASPE
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Naše sp.zn.: OD-20963/2022-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 04.08.2022
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Oznámení o NÁVRHU stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle ust.§ 124 odst.(6) zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) přezkoumal žádost,kterou podala
<br> dne 02.08.2022 Obec Dřísy,IČ: 00236811 se sídlem poštovní 12,277 14 Dřísy zastoupena na
základě plné moci - Mgr.XXXXX XXXX,IČ: XXXXXXXX se sídlem Železniční XXX,XXX XX Libiš (dále
jako „žadatel“) o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Poštovní a silnici
č.III/10158 ul.Hlavní vše v k.ú.Dřísy <.>
<br> Na základě tohoto přezkoumání podle ustanovení §77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
provozu a po předchozím písemném souhlasu Policií ČR Krajské ředitelství SK,DI úo Mělník <,>
č.j.KRPS-61-87/ČJ-2022-010606 ze dne 02.08.2022
<br>
<br> oznamuje
<br>
<br> v souladu s ust.§171 a §172 zákona č.500/2004 správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“)
<br> návrh na stanovení místní úpravy provozu v obci Dřísy:
na silnici č.III/10158 ul.Hlavní umístit svislé dopravní značení B24a „zákaz odbočení
vpravo“,B24b „zákaz odbočení vlevo“ a na místní komunikaci ul.Poštovní umístit svislé
dopravní značení B2 „zákaz vjezdu všech vozidel“ a IP 4b „jednosměrný provoz“,viz DIO <.>
<br>
<br>
MÚBNLSB-OD-90396/...

Načteno

edesky.cz/d/5561578

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz