« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Rozhodnutí o registraci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o registraci
REGISTRAČNÍ ÚŘAD,U ZVONIČKY 12/4,621 00 BRNO
<br>
<br>
Č.j.:MCBORE/704/2022 V Brně dne 5.8.2022
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
<br>
Úřad městské části města Brna Brno-Ořešín jako příslušný registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21
<br> odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách”),přezkoumal podle ust.§ 23 odst.1 zákona o volbách <,>
<br> kandidátní listinu volební strany s názvem Strana zelených,politické strany,pro volby do Zastupitelstva
<br> městské části města Brna Brno-Ořešín konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách r e g i s t r u j e kandidátní listinu volební strany typu
<br> politická strana
<br> Strana zelených
<br> Od ův odn ěn í
<br> Přestože v souladu s ust.§ 23 odst.5 zákona o volbách odůvodnění není třeba v případě rozhodnutí
<br> o provedení registrace,uvádí registrační úřad,že registrace byla provedena na základě kandidátní listiny
<br> podané dne 18.7.2022 zmocněncem výše uvedené volební strany panem Mgr.Pavlem Suchým <.>
<br> Kandidátní listina společně s přílohami,kterými bylo sedm kusů vlastnoručně podepsaných prohlášení
<br> kandidátů ve smyslu § 22 odst.3 zákona o volbách byla podána ve stanovené lhůtě.Jedná se o politickou
<br> stranu <.>
<br> Během zákonem stanovené lhůty pro odstranění vad byly zmocněncem provedeny opravy vad
<br> kandidátní listiny:
<br> - bylo opraveno datum voleb na kandidátní listině na správné 23.- 24.září 2022 <,>
- byl opraven titul u kandidáta č.2 na správný Ph.D.<,>
- byl opraven věk u kandidáta č.6 na správných 62 let <.>
<br> Kandidátní listina obsahuje veškeré náležitosti dané zákonem o volbách a nevykazuje žádné vady <.>
<br> S ohledem na to,že byly splněny zákonné podmínky pro registraci předmětné volební strany,rozhodl
<br> registrační úřad,jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br>
<br> Po u čen í
<br> Proti tomuto ro...

Načteno

edesky.cz/d/5561422


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz