« Najít podobné dokumenty

Městys Vilémov - Pozvánka č. 7/2022 na zasedání zastupitelstva městyse

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Vilémov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka č. 7/2022 na zasedání zastupitelstva městyse
Městys Vilémov
Vilémov 1
582 83 Vilémov
<br> Č.j.: 415/2022/MVil
<br> P o z v á n k a č.7/2022
<br> na zasedání Zastupitelstva městyse Vilémov,které se bude konat
15.srpna 2022 v 17 hodin na radnici <.>
<br> Program:
<br>
1.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
2.Schválení navrženého programu <.>
3.Kontrola usnesení ze dne 20.6.2022 <.>
4.Rozpočtové opatření č.4/2022 <.>
5.Nabídka prodeje nemovitosti ve Vilémově čp.162 a souvisejících pozemků <.>
6.Zprávy předsedů výborů a komisí o činnosti za 1.pololetí 2022 <.>
7.Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt <.>
8.Smlouva o zřízení služebnosti – pozemek par.č.646/2 v k.ú.Spytice
<br> a pozemku par.č.719/2 v k.ú.Zvěstovice <.>
9.Výběr dodavatele - Vypracování projektové dokumentace pro uzemní řízení základní
<br> technickou vybavenost pro lokalitu určenou k zástavbě rodinnými domy „Palouk“ <.>
10.Pronájem nemovitosti bez čp.– par.č.st.24 v k.ú.Zhoř u Vilémova <.>
11.Výběr dodavatele – „Digitální povodňový plán pro městys Vilémov“ <.>
12.Žádost o příspěvek (finanční dar) na Hudební slavnosti Vladimíra Reiského de Dubnic –
<br> Vilémov Business Operation s.r.o <.>
13.Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č.IP-12-2013578/VB/1,Vilémov <,>
<br> par.116/2,kNN <.>
14.Základní a mateřská škola Vilémov – jízdné dojíždějících žáků <.>
15.Různé <.>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXXXX
starostka
<br> Vilémov dne X.X.2022
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 5.8.2022
Sejmuto z úřední desky dne 16.8.2022

Načteno

edesky.cz/d/5561416

Meta

Prodej   Pronájem   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Vilémov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz