« Najít podobné dokumenty

Městys Velký Újezd - Příloha ke Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Velký Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha ke Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
A-lagislrálem města Olomouce
<br>.<.> isomer/44,1
<br> OVĚŘENO
<br> mlhou rn *;lnvehm'm vy na use-krin/mm' km un'- ar'l' 1? 3012,"
<br> Částečná uzavírka sil Ill/43617 v ul.Přerovská,sil.Ill/03554 v ul.Lipenská,místních komunikací ul.Špitální,Navrátilova,Za Lapačem,Ke Chmelníku,Jílová
<br> " Wien.-jv
<br> 'NdBDNM'nll
<br> $%
<br> “ml PB mm;-nl
<br> Fluiwsla.* ' Prunvsn
<br> l <.>,<.> <,>
<br> l_-.'=:-l':=
<br> lin-Sdmuulwll
<br> ; |)er m od mp
<br> | "750 to on.PM]
<br> (wannwuenri
<br> ? ? Fínmvskál
<br> %
<br> iam M IN!! Slim
<br> lwa raving-n:!
<br> m.! gr <.>
<br> — *“ 1- ZBLuplbulTl: B prvu
<br> =.<.> — ::
<br> <.>
<br> zzz ; m ě „ 3 m muk.Slim
<br> Přerunhů <.>
<br> AIE : Ě“ :nrsomnqu
<br> : m.;a m m! PMI
<br> pomoc: anexe REPUBLIKY/r/ musm: eecnrae'rvl PGÍlCíE mom.“UCKEHD KRAJE
<br> ' nerEKT-RAT
<br> idú/*
<br> Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude při nedostatečných rozhledOVÝch podmínkách ( např.umístění vozidel stavby v prostoru pracovního místa na komunikaci,umístění staveništního materiálu a techniky atd.<.>.).při tvorbě kolon a při snížené viditelnosti (mlha.sněžení,hustý déšť apod.),provoz řízen aplikací ručního řízení provozu náležitě poučenou osobou na místě akce za pdmínek,dle ust.& 79 zák.3619000 Sb <.>,která bude vybavena & označena dle vyhlášky č.29412015 Sb <.>
<br> óóóóóóóó ÚSEKY čAsreCnÉ UZAVÍRKY
<br> lwa nwm-url
<br> Pre mm
<br> mm 'Em
<br> „uran m m nm
<br> Zodpwědny projektant Vypracuvul kmlll
<br> XXX XXXXX XXXXXXX XXX.XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,[Ím
<br> love-Elar ČEZ Distribuce.a.IČ 24729035 % %
<br> Teplická 8174/81 405 02 Děčín IV - Podmokly'
<br> WHDEO
<br> snřulmmi 214.744 o: Frunllll pud nannamm lco- 25021621 Pro nm nm.ul Miulnkri & un.Prima.-742 55 Tel ana 052 ms
<br> Situace zvláštní úžívání - přenosné dopravní značení
<br> $""“ ““ Dokumentace pro RDS c aulurizan: ©“an AKCE Velký Újezd,Přerovská - obnova kNN.vNN clanku.<.> <,>
<br> |E-1 2-8007149 om 0512022
<br> k.ú._Velký Újezd pm „4 Nhav výklaáu Méř...

Načteno

edesky.cz/d/5561415

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Velký Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz