« Najít podobné dokumenty

Městys Velký Újezd - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Velký Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Př DZ -"Velký Újezd - Přerovská,kNN,vNN"
<br>
<br>
MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNÍ
<br> oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
<br> Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br>
<br>
Spisový znak – 280.4,skartační znak/skart.lhůta – S/5
<br>
Č.j.SMOL/214675/2022/OS/PK/Urb V Olomouci 04.08.2022
Spisová značka: S-SMOL/212347/2022/OS
Uvádějte vždy v korespondenci
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: XXXXX XXXXXXXX,dveře č.X.XX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: edita.urbanova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXX XXXXXX
<br>
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br>
<br> Magistrát města Olomouce,odbor stavební,oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací <,>
jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
na základě posouzení návrhu společnosti ADEN s.r.o <.>,IČO: 26821621,Stře lniční 214 <,>
744 01 Frenštát pod Radhoštěm doručeného dne 02.08.2022 v souladu s ustanovením § 77 zákona o
silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na sil.III/43617 ul.Přerovská,sil.III/03554 ul.Lipenská a místních
komunikacích (dále jen „MK“) ul.Navrátilova,Ke Chmelníku,Jílová,Za Lapačem a Špitální ve
Velkém Újezdu a s tím související uţití dopravních značek,signálů a zařízení <.>
<br>
<br>
Místo úpravy: na sil.III/43617 ul.Přerovská,sil.III/03554 ul.Lipenská a MK ul.Navrátilova <,>
<br> Ke Chmelníku,Jílová,Za Lapačem a Špitální ve Velkém Újezdu
<br> Důvod úpravy: "Velký Újezd - Přerovská,kNN,vNN"
<br> Doba trvání úpravy: 08.08.2022 - 30.11.2022
<br> Úprava bude provedena bezprostředně před zahájením prací a okamţitě po jejich dokončení bude
dopravní značení uvedeno do původního stavu <.>
<br>
V případě změny termínu uzavírky zvláštního uţívání po dobu zvláštního uţívání <.>
<br>
Odpovědná osoba za navrhovatele: XXXXXX XXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5561414

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Velký Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz