« Najít podobné dokumenty

Město Borovany - Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu-Cyklistický závod-Okolo jičních Čech 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Borovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu-Cyklistický závod-Okolo jičních Čech 2022
MĚSTSKÝ ÚŘAD TRHOVĚ svmv
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> IlííllíllllllíllíllllllllíllllllilIll!
<br> Spisová zn.: DOP/3133/22/Or Cyklistický klub Číslo jednací: MUTS/20054/22/Or Jindřichův Hradec,z.s.Vyřizuje: Vlasta Oriniaková,DiS.Pod Kasárny 1036/Il Telefon: 386 301 420 377 01 Jindřichův Hradec E—mail: oriniakova©tsviny.cz IČ: 60816171 Datum: 04.08.2022
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Trhové Sviny - Odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad příslušný rozhodovat ve smyslu 5 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),postupem v souladu s ustanovením & 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),na základě písemné žádosti podané dne 22.07.2022,kterou podal Cyklistický klub Jindřichův Hradec z.s <.>,Pod Kasárny 1036/II,377 01 Jindřichův Hradec,IČ: 60816171 (dále jen „žadate|"),vy d á v á podle ust.š 77 odst.1,písm.c) zákona o silničním provozu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na silnicích |I/154,|I/155,|l/156,|l/157,Ill/15416,|||/1545,|||/1546,|||/1567,|||/14623,|||/15613,|||/15618,III/15717,|||/15428,|||/15430,|||/15432,Ill/15433 a na předmětných místních komunikacích vkatastrálních územích Vyšné,Nakolice,Štiptoň,Nové Hrady,Údolí u Nových Hradů,Horní Stropnice,Dobrá voda u Horní Stropnice,Hojná Voda,Staré Hutě u Horní Stropnice,XXXXX XXX nad Malší,Ločenice,Keblany,Mohuřice,Slavče u T.Svinů,Čížkrajice,Mezilesí u T.Svinů,Kamenná u T.Svinů,Žumberk u Nových Hradů,Žár u N.Hradů,Buková u N.Hradů,Olešnice uT.Svinů,Lhotka u Třebče,Třebeč,Dvorec u Třebče,Borovany,Vrcov,Petrovice u Borovan,Mladošovice a Kojákovice.Stanovení přechodné úpravy provozu spočívá v umístění dopravního značení a dopravního zařízení na pozemních komunikacích dle přiložených situací,které jsou nedílnou součást...

Načteno

edesky.cz/d/5561351

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Borovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz