« Najít podobné dokumenty

Město Stráž pod Ralskem - Oznámení záměru V1510/1520-Zdvojení vedení V1510 ve stávající trase Hamr - Noviny pod Ralskem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Stráž pod Ralskem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru V1510/1520-Zdvojení vedení V1510 ve stávající trase Hamr - Noviny pod Ralskem
\\
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
<br> odbor životního prostředí a zemědělství
<br> OZNÁMENÍ
<br> Ve smyslu ustanovení 5 16 odst.] písm.a) a odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozděj ších předpisů (dále jen zákon)
<br> oznamuje
<br> Krajský úřad Libereckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný orgán dle 5 22 téhož zákona,že záměr
<br> „V1510/ 1520 - Zdvojení vedení
<br> V1 510 ve stávající trase“ (úsek vedení VVN v trase Hamr — Noviny pod Ralskem)
<br> podléhá zjišťovacímu řízení dle 5 7 citovaného zákona.Zjišťovací řízení bylo zahájeno podáním oznámepí s náležitostmi dle příl.č.3 zákona.Oznamovatelem záměru je spol.CEZ Distribuce,a.s <.>,ICO: 24729035 <.>
<br> Oznámení v elektronické podobě je k nahlédnutí na Krajském úřadu Libereckého kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,č.dv.1221 v úřední dny (pondělí a středa),nebo v jiné dny po předchozí telefonické dohodě (tel: 485 226 498,Marek Nevečeřal).S dokumentem se lze seznámit také na www.cenia.cz/eia,kód záměru LBK737 <.>
<br> https://|3ortal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA LBK737
<br> Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce krajského úřadu.Dnem oznámení je 3.srpen 2022 <.>
<br> Ing.XXXX XXXX „ vedoucí oddělení posuzování vlivů na ZP a IPPC
<br> T +420 485 228 391 E petr.cech©kraj-lbc.cz
<br> Liberecký kraj Datová schránka: c5kbvkw IČO 70891538 U Jezu 642/251,461 80 Liberec 2 www.kraj—lbcsz DIČ CZ70891508
<br> —

Načteno

edesky.cz/d/5561340


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Stráž pod Ralskem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz