« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - VV č. 3/2022 referent společné státní správy a samosprávy Kněžmost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příhláška
Obecní úřad Kněžmost
<br> Na Rynku 51
<br> 294 02 Kněžmost
<br> Přihláška
k veřejné výzvě č.3/2022 na obsazení pracovního místa - referent společné státní správy asamosprávy
Obecní úřad Kněžmost
<br> Titul,jméno,příjmení uchazeče: ………………………………………………………………………… <.>
Datum a místo narození: ……………………………………… Státní příslušnost: ……………………
<br> Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………… <.>
<br> Doručovací adresa (pokud je odlišná od místa trvalého pobytu):
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….<.> <.>
Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka):
<br> …………………………………………………………………………………………………………….<.> <.>
<br> Telefon: …………………….<.> E-mail: ……………………………………………….……………
<br> K přihlášce připojuji tyto doklady:
<br> - ………….<.>
- ………….<.>
<br> - ………….<.>
<br> Informace o zpracování osobních údajů:
<br> Obec Kněžmost,IČO 002 38 023,se sídlem Na rynku 51,29402Kněžmost,jako správce osobních údajů (dále jen „správce) poskytuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016,obecného nařízení o ochraně osobních údajů,informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním <.>
<br> Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů (uchazeče o zaměstnání) výhradně pro účely veřejné výzvy,a to na základě platné legislativy a z důvodu oprávněného zájmu správce pro účely zaměstnání.Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu,v jakém je subjekt správci poskytl,jedná se zejména o následující údaje: jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,adresa trvalého pobytu,číslo občanského průkazu,telefon,e-mail,údaje k pobytu,údaj o vzdělání,trestní bezúhonnost <.>
<br> Osobní údaje nebudou předávány třetím subjektům a budou zpracovávány výhradně tajemnicí Obecního úřadu Kněžmost,případně členy jmenované výběrové komise.Osobní údaje budou ve fyzické podobě uloženy v rámci personální agendy u tajemnice Obecního úřadu K...
VV č. 3/2022 referent společné státní správy a samosprávy Kněžmost
ÚD
<br> - 1 -
<br> OBEC KNĚŽMOST
IČO 00238023,se sídlem Na Rynku 51,294 02 Kněžmost
<br>
<br> Č.j.: OuKn 1365/2022
<br>
<br> OBEC KNĚŽMOST
<br>
vyhlašuje dne 14.7.2022 dle § 6 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
<br> celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) <,>
<br>
<br> veřejnou výzvu č.3/2022
<br> na obsazení pracovního místa: referent společné státní správy a samosprávy
<br>
<br> Místo výkonu práce: Obecní úřad Kněžmost,Na Rynku 51,294 02 Kněžmost <.>
<br>
<br> Charakteristika práce: správa majetku - evidence nemovitostí; převody,pronájmy nemovitostí
<br> včetně uzavírání smluv,správa bytů (DPS);
<br> agenda spojená s přípravou a pořizováním zápisů ze schůzí rady obce a
<br> zasedáním zastupitelstva obce <,>
<br> Platové zařazení: 9.plat.třída – dle NV č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců
<br> ve veřejných službách a správě,a dle NV č.222/2010 Sb <.>,o katalogu prací
<br> ve veřejných službách a správě,v platném znění <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín nástupu: 1.9.2022 nebo dohodou
<br>
<br> Doba trvání pracovního poměru: doba neurčitá
<br>
<br> Zaměstnanecké benefity: 5 týdnů (200 hod.) dovolené,pružná pracovní doba,možnost čerpání
<br> sociálního fondu (stravenky,příspěvek na penzijní nebo životní
<br> pojištění,aj.) <.>
<br>
<br> Toto pracovní místo lze obsadit uchazečem,který:
<br> 1.Splňuje předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení
§ 4 odst.1 zákona,tj.úředníkem se může stát fyzická osoba,která:
<br> - je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt <,>
<br> - dosáhl věku 18 let <,>
- je způsobilý k právním úkonům <,>
- je bezúhonný ve smyslu ustanovení § 4 odst.2 zákona <,>
- ovládá jednací jazyk
<br>
<br> 2.Předloží tyto doklady:
a) přihlášku (viz.příloha VV č.3/2022),která bude obsahovat tyto náležitosti
<br> - jméno,příjmení a titul <,>
- datum a místo narození <,>
- s...

Načteno

edesky.cz/d/5561322

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz