« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - VV předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Boleslav a Bělá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Boleslav a Bělá
MAGISTRÁT MĚSTA XXXXX XXXXXXXX
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Komenského náměstí ól,XXX 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> Šp.za.: XXXXXXXXXXXPLOOILuKa
<br>.j.: 94794QO2ZÍOPLOOIluka
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX,os.č.XXX Tel.: XXXXXXXXX,E-mail: kasik©mb-net.cz Datum: 21.07.2022
<br> VEREJNA VYHnAšKA oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov („LHO“) pro LHC XXXXX XXXXXXXX s platností od Ulm.XXXX do XX.XX.2031,pm zařizovací obvod Behai“ (ZO Boleslav » č.103801) a zařizovací obvod Běla (ZO Belá — č.408801)
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,odbor životního prostředí,jako věcně příslušný orgán stáhli správy lesů (dále jen „OSSL“),příslušný podle 5 48 odst.2 písm.d) zákona č.289! 1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,v platném znění (dále jen „lenní zákon“),dále v soulade s ustanovením vyhlášky MZe ČR č.841'1996 Sb <.>,o lesnim hospodářském plánování,LHO jsou vyhotoveny a jsou k dispozici vlastníkům lesa' ve formě vlastnických separáni,které budou,ale před osobním převzetím,(JSSL upravovány tak,aby vyhovovaly stavu katastru nemovitostí ke dni převzetí.Vlastnický separát (LHO pm jeden majetek) bude vydán zdarma vlastníkovi lesa (k ověření doložte průkaz totožnosti ve smyslu 9 36 odst.4 správního řádu:),resp.spoluvlasmíkům s dvoulřcthíovým podílem vlastnictví,dle údajů katasn—álního úřadu a to proti podpisu,případně bude vydán jiné osobě vlastníkem resp.spoluvlastníky,písemně pověřené <.>
<br> LHO je tedy možno převzít v budově Magistrátu města XXXXX XXXXXXXX,kancelář č.XX,třetí mezi— patro (Staroměstské náměstí 69,oddělení ochrany půdy,lesa,ovzduší a odpadů) a to \! každý úřední den (pondělí a středa) v době od 8:00 do 17:00 hod <.>,po předchozí telefonické dohodě <.>
<br> V případě protokolárního převzetí osnovy se pro vlastníka více než 3 ha XXXX stávají závaznými tato ustanovení: nepřekročení celkové výše těžby a podíl melioračních a zpevňujícich dřevin při obnově porostů.Pro vlastnika lesa o výměře do 3 ha je v případě protok...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz