« Najít podobné dokumenty

Ústecký kraj - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 v obci Most, ul. Pražská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 v obci Most, ul. Pražská
Tel.: +420 475 657 111 Fax: +420 475 200 245 Url: www.kr-ustecky.cz E-mail: urad@kr-ustecky.cz
strana 1 / 2
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
Datum: 5.srpna 2022
Spisová značka: KUUK / 116953 / 2022 / 6
Číslo jednací: KUUK / 119493 / 2022
Vyřizuje/linka: XXXXX XXXXXXX / XXX
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „Krajský
úřad“),jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích - silnicích I.třídy dle ustanovení § 77 odst.1 písm.b a § 124
odst.4 písm.b zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),a po projednání s Policií ČR,Krajským
ředitelstvím policie Ústeckého kraje,Územním odborem Most,Dopravním inspektorátem (dále
jen „Krajského ředitelství policie“) dne 27.7.2022 pod č.j.KRPU-136430-2/ČJ-2022-040806 <,>
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci,spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či
zařízení v přesné specifikaci a umístění dle přiloženého Dopravně inženýrského řešení
<br>
Silnice: I/27
Lokalita: Most,ul.Pražská
Důvod: Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy + zajištění bezpečnosti
<br> cestujících,chodců a silničního provozu
Termín: 1.9.2022 – 31.12.2022
Navrhovatel: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s <.>,IČ: 62242504 <,>
<br> se sídlem tř.Budovatelů 1395/23,434 01 Most
(za řádné zabezpečení akce zodpovídá p.XXXXX XXXXXX – tel.XXX XXX XXX)
<br> Název akce: „Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most-Litvínov-II.etapa“
<br>
při dodržení těchto podmínek:
<br> 1.Stanovené přechodné dopravní značení bude umístěno pouze po dobu trvání akce
a ve stanoveném termínu.Po ukončení prací či uplynutí stanoveného termínu bude
přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno <.>
<br> 2.Rozměry a provedení dopravníc...

Načteno

edesky.cz/d/5561245

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz