« Najít podobné dokumenty

Ústecký kraj - Přeložka silnice 1-13 v úseku Děčín - D8 (Knínice) - vydání závazného stanoviska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přeložka silnice 1-13 v úseku Děčín - D8 (Knínice) - vydání závazného stanoviska
Tel.: +420 475 657 111,Fax: +420 475 200 245,Url: www.kr-ustecky.cz,E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156,DIČ: CZ70892156,Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,č.ú.882733379/0800
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Datum: 5.srpna 2022
Spisová značka: KUUK/171640/2021/98
Číslo jednací: KUUK/119539/2022
UID: kuukes861e71fd
Vyřizuje/linka: Ing.XXX XXXXXXXX / XXX
E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz
<br>
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,v platném znění –
zveřejnění informace o vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí
<br> Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s § 16 odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
informaci o vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí záměru
<br> „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)“
<br> zařazeného do bodu 49 kategorie II.přílohy č.1 zákona <.>
Oznamovatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4 <.>
<br> Umístění záměru:
<br> kraj: Ústecký kraj
obec: Děčín,Jílové,Libouchec,Malšovice
katastrální území: Podmokly,Chrochvice,Krásný Studenec,Horní Oldřichov,Martiněves
u Děčína,Jílové u Děčína,Modrá u Děčína,Libouchec,Malšovice <.>
<br> Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí,informace o
řízení a kompletní podklady z procesu EIA jsou k nahlédnutí na internetové adrese:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK834 <.>
<br> Informace o vydání závazného stanoviska je zveřejněna
<br>
od 5.8.2022 do 20.8.2022
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje
<br>
<br>
2022-08-05T09:19:25+0200
Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX eXdXecbfXXXXXXbXXfXXbXXebXbXdeaXXddaXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5561243


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz