« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 122/2022 OŽP - referent poplatku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_122_2022_ref.poplatku_podpis.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br>
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.122/2022
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> r e f e r e n t p o p l a t k u
<br> O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í
<br>
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Výkon státní správy při výběru místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem <.>
<br> Vyměřovací řízení dlužných částek.Vyhotovení rozhodnutí o odvolání nebo předkládání spisového materiálu
<br> odvolacímu orgánu (krajskému úřadu) k rozhodnutí o odvolání <.>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce Vám podá:
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXX,vedoucí Oddělení správy poplatku za komunální odpad,tel.: 542 174 300 <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,vedoucí referátu,tel.XXX XXX XXX <.>
<br>
<br> Platové podmínky: 8.platová třída.– platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících <.>
<br>
<br> Termín nástupu: možný ihned po skončení VŘ
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  střední vzdělání s maturitní zkouškou
<br>  znalost právních předpisů souvisejících s vykonávanou činností,zejména:
<br> - zákon č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - obecně závazná vyhláška města Brna č.14/2021,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  znalost práce na PC – Word,Excel,Internet <,>
<br>  schopnost samostatného jednání,flexibilita,vysoké pracovní nasazení,odpovědnost,spolehlivost
<br>  velmi dobrý písemný a ústní projev <.>
<br>
<br>
<br> Dále výhodou:
<br>  zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při správě daní,poplatků a jiných
<br> peněžitý...

Načteno

edesky.cz/d/5560884

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz