« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Rozhodnutí o registraci Senát 55 - KSČM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KSCM_rozhodnuti_o_registraci_Senat_55_2022_el.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor vnitřních věcí
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor vnitřních věcí
<br> Malinovského nám.3 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: OVV/MMB/0361994/2022 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXX XXXXX Brno X.X.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0403963/2022
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu,Magistrát města Brna,ve smyslu ustanovení § 7 odst.1
<br> písm.f) zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
<br> dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“),přezkoumal podle
<br> ustanovení § 62 odst.1 zákona o volbách do Parlamentu přihlášku k registraci politické strany
<br> Komunistická strana Čech a Moravy pro volby do Senátu Parlamentu České republiky,ve volebním obvodu
<br> č.55 Brno-město,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl takto:
<br>
<br> Magistrát města Brna podle ustanovení § 62 odst.3 zákona o volbách do Parlamentu registruje přihlášku
<br> k registraci politické strany Komunistická strana Čech a Moravy <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Politická strana Komunistická strana Čech a Moravy podala prostřednictvím svého zmocněnce dne
<br> 7.července 2022 v 11:25 hodin,tedy ve lhůtě stanovené v § 60 odst.4 zákona o volbách do Parlamentu <,>
<br> přihlášku k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č.55 Brno-město <,>
<br> konané ve dnech 23.a 24.září 2022.Magistrát města Brna přezkoumal podanou přihlášku k registraci
<br> v souladu s ustanovením § 62 odst.1 zákona o volbách do Parlamentu <.>
<br>
<br> Přihláška k registraci politické strany Komunistická strana Čech a Moravy byla podána v souladu se zákonem
<br> o volbách do Parlamentu a splňuje náležitosti uvedené v ustanovení § 61 tohoto zákona,Magistrát města Brna
<br> proto rozhodl o její registraci <.>
<br>
<br> Poučení
<br>
<br> Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 86 zákona o volbách do ...

Načteno

edesky.cz/d/5560877


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz