« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Bohunická (opr.komunikace a připojení na inženýr. sítě)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0380712_22_2_Vykres.pdf
ul.Bohunická u l.T ra ťo vá u l.L án y ul.Lány S SOUKROM Á KOMUNIKA CE F IRMY DOTE C,a.s.A15 S7 A 6bA 15S7 DOKA,s.r.o.Na návsi 11/5,620 00 Brno IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752 e-mail: info@dokadz.cz www.dokadz.cz mob.: +420 603 881 905 NÁZEV VÝKRESU: STAVBA: KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-MĚSTO KÚ: HORNÍ HERŠPICE DATUM FORMÁT MĚŘÍTKO ÚČEL ČÍS.ZAKÁZKY ARCHIVNÍ ČÍS.ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 6/2022 RDS 3x A4 ----------- Bc.XXXXX XXXX POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE: XXXX XXXXX Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Provizorní dopravní značení Projektování dopravního značení DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905 PDZ - 100 2022 - 109 XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX S BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s.: DNE.<.>.<.> /.<.>.<.> /2022 MAGISTRÁT MĚSTA BRNA - ODBOR DOPRAVY: č.j.: MMB/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./2022 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BRNO-MĚSTO: LEGENDA: - STÁVAJÍCÍ TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENO DLE TP 65 A 66 A15 - ZÁBOR VE VOZOVCE (100 m )2 M IM O D O P R A V N Í O B S L U H Y KOMUNIKACE A PŘIPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BOHUNICKÁ SO - 1.102 ÚPRAVA KOMUNIKACE BOHUNICKÁ SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A32b A1b A32aA31cA31bA31aA30A29A28A27A26A25A24 A7aA6bA6aA5bA5aA4A3A2bA2aA1a A7b A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 P8P7P6 P5 P4P3P2P1 B23bB23aB22bB22aB21bB21aB20bB20aB19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8 B7B6B5B4B3aB2 B34B33B32B31B30 B29B28B27B26B25B24b B24b B1 B24a B24a C1 C2a C2b C2c C2d C2e C2f C3a C3b C4a C4b C4c C5a C5b C6a C6b C7a C7b C8a C8b C9a C9b C10a C10b C11a C11b C12a C12b C13a C14bC14aC13b IP1a IP1b IP2 IP3 IP4a IP4b IP5 IP6 IP7 IZ3a IZ3b IP9 IP10a IP10b IP11a IP11b IP11c IP11d IP11e IP11f IP11g IP12 IP13a IP13b IP13c IP13d IP16 ...
0380712_22_2_OOP-PDZ-Bohunicka_05-08-2022.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0404370/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0380712/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-101747-6/ČJ-2022-0602DI <,>
<br> v kontextu č.j.: KRPB-145686/ČJ-2021-0602DI,ze dne 12.07.2022,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní
<br> inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále
<br> jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích: ul.Bohunická <,>
<br> ul.Lány,a veřejně přístupných účelových komunikacích: ul.Lány,ul.Traťová.Vše bude provedeno
<br> v rozsahu uvedeného výkresu,který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,zpracovaného
<br> společností DOKA,s.r.o <.>,Brno-Tuřany,Holásky,Na návsi 11/5,IČ: 63471752 <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu úpravy komunikace ...

Načteno

edesky.cz/d/5560869

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz