« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 126/2022 BO právník 08

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_126_22_BO_pravnik_08_2.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.126/2022
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> p r á v n í k
<br> Bytový odbor,Právní oddělení <,>
<br> Referát soudních agend a dispozic s majetkem
<br>
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Vykonává komplexní právní činnost v oblasti působnosti odboru,zajišťuje projednávání záměrů a uzavírání
<br> příslušných smluvních vztahů v určeném rozsahu,provádí složité dispozice s majetkem města.Zastupuje
<br> město před soudy a ostatními orgány při právních jednáních ve věcech dispozic s majetkem města.Vykonává
<br> činnosti spojené s vypořádáním závazků z dotované družstevní výstavby.Vykonává základní právní činnosti
<br> pro projekt Družstevní bydlení pro mladé,připravuje materiály pro orgány města a zajišťuje právní realizace
<br> smluvních vztahů a sleduje plnění smluvních podmínek <.>
<br> Bližší informace o druhu práce Vám podá: Mgr.XXX XXXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br>
<br> Platové podmínky: 11.platová třída – platový tarif započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících <.>
<br>
<br> Termín nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,obor právo <,>
<br>  znalost právních předpisů:
<br>  zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  zákon č.89/2006 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  zákon č.90/2012 Sb <.>,o obchodních korporacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  zákon č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších před...

Načteno

edesky.cz/d/5560867

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz