« Najít podobné dokumenty

Město Ústí nad Orlicí - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka kanceláře starosty a tajemníka, informatik - MěÚ Lanškroun Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka kanceláře starosty a tajemníka, informatik - MěÚ Lanškroun

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ústí nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

425_2022.pdf
 
<br>  
<br> ‐ 1 ‐ 
<br>  
<br> Město Lanškroun 
Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 
E‐mail: podatelna@lanskroun.eu 
IČO: 00279102, Č. účtu: 19‐2725611/0100 
<br> nám. J. M. Marků 12 
Lanškroun ‐ Vnitřní Město 
563 01 Lanškroun 
www.lanskroun.eu 
 
Vyřizuje: Ondriášová Radka 
Telefon: +420 465 385 224 
E‐mail: radka.ondriasova@lanskroun.eu 
Čj.: MULA 22258/2022 
Počet listů dokumentu: 3 
Počet příloh: 0 
Počet listů příloh: 0 
Spisový znak: 118.11 
Skartační lhůta: S5 
 
 
V Lanškrouně 2. srpna 2022 
<br> Výběrové řízení ‐ referent/ka kanceláře starosty a tajemníka ‐ informatik/informatička 
 
<br> Tajemnice Městského úřadu Lanškroun, podle § 7 odst. 3 zákona  č. 312/2002 Sb <.>, o úřednících územních 
samosprávných  celků  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon“), 
vyhlašuje  výběrové  řízení,  podle  §  7  odst.  1  zákona,  na  vznik  pracovního  poměru  zaměstnance města 
Lanškroun, zařazeného do městského úřadu na níže uvedenou pracovní pozici (dále též „úředník“): 
<br> NÁZEV PRACOVNÍ POZICE: 
<br> Referent/ka oddělení kanceláře starosty a tajemníka – informatik/informatička 
<br> DÉLKA PRACOVNÍHO POMĚRU: 
<br> Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou (po dobu dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance) 
<br> MÍSTO VÝKONU PRÁCE: 
<br> Lanškroun 
<br> PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU: 
<br> Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, 
která  je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18  let,  je svéprávná,  je 
bezúhonná,  ovládá  jednací  jazyk  a  splňuje  další  předpoklady  pro výkon  správních  činností  stanovené 
zvláštním právním předpisem. 
<br> Kancelář starosty a tajemníka 
<br>  
<br>
<br>  
<br>  
<br> ‐ 2 ‐ 
<br>  
<br> Město Lanškroun 
Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 
E‐mail: podatelna@lanskroun.eu 
IČO: 00279102, Č. účtu: 19‐2725611/0100 
<br> ODBORNÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY: 
<br> Požadované v...

Načteno

edesky.cz/d/5560858

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ústí nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz