« Najít podobné dokumenty

Obec Stratov - Usnesení z 35. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 03.08.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 35. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 03.08.2022
1 č.j.: STRATOV/726/2022 Usnesení z 35.veřejného zasedání zastupitelstva obce Stratov ze dne 3.8.2022 Zastupitelstvo obce volí Ověřovatele zápisu: p.XXXX XXXX p.XXXXX XXXXXXXX schvaluje XXXX.Program XX.veřejného zasedání doplněný o 8 bodů navržených starostou obce a doplnění bodu č.10 o související sdělení.bere na vědomí 1363.Zprávu o plnění usnesení z 34.veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 22.6.2022.bere na vědomí 1364.Informaci starosty obce,a předložené dokumenty mezi zhotovitelem a dodavatelem,o situaci se zpožděnými dodávkami některých materiálů,konkrétně odvodňovacích žlabů do vjezdů a litinových žlabů na jejich zakrytí,na realizaci akce Stratov – chodníky III.etapa,čímž nebude možné splnit termín dokončení díla dle podepsané SoD.Na základě komunikace s administrátorem dotace,který tento stav konzultoval u poskytovatele dotace SFDI byl zpracován firmou Profesionálové Consulting s.r.o.Dodatek č.2 k SoD č.02/2022 ze dne 13.1.2022 mezi Obcí Stratov a zhotovitelem,firmou KVIS Pardubice a.s <.>,IČ: 46506934,který prodlužuje termín dokončení díla o 1 měsíc,tedy nově do 5 měsíců od zahájení díla.Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.schvaluje 1365.Dodatek č.2 k SoD č.02/2022 ze dne 13.1.2022 v předloženém znění mezi Obcí Stratov a zhotovitelem,firmou KVIS Pardubice a.s <.>,IČ: 46506934,který prodlužuje termín dokončení díla o 1 měsíc,tedy nově do 5 měsíců od zahájení díla s tím,že ostatní ustanovení smlouvy se nemění a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č.2 k SoD dle podmínek poskytovatele dotace,zajištěním podpisu zhotovitele,předáním podepsané smlouvy administrátorovi dotace a jeho prostřednictvím zajištěním zveřejnění na profilu zadavatele.bere na vědomí 1366.Informace starosty obce,doplněné fotodokumentací o průběhu realizace akce Chodníky – III.etapa.bere na vědomí 1367.Informace starosty obce,doplněné dokumenty z emailu a z internetového portálu eDotace Středočeského kraje,o povinnosti projednat a schválit přijetí dotace z fondů Středočeského kraj...

Načteno

edesky.cz/d/5560428

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz