« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Zápis ze zasedání ze dne 27.07.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ze dne 27.07.2022
OBEC VELENICE
<br> ZÁPIS č.6/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 27.července 2022
<br> Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.<,>
ukončeno bylo v 19:22 hod <.>
Zasedání zahájil a řídil starosta obce XXXX XXXXXX <.>
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná <.>
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXX XXXX,XXXXXXXXX XXXXX <,>
XXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX
<br> Omluvení zastupitelé: XXXXXXXX XXXXX
<br> Neomluvení zastupitelé:
<br> Vzhledem k tomu,že je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů,je zastupitelstvo
schopno se usnášet <.>
<br> Starosta přednesl oznámený program zasedání <.>
<br> Program zasedání:
<br> 1) Schválení,popř.doplnění programu zasedání
2) Určení ověřovatelů zápisu + informace,co se událo v obci od minulého zasedání
3) Změna složení finančního výboru
4) Projednání stavebních prací při přestavbě budovy býv.mlýna
5) Různé
<br> 1.Schválení,popř.doplnění programu zasedání
<br> Usnesení č.45-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje program jednání <.>
<br> Hlasování:
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.45-2022 bylo přijato <.>
<br> Zápis č.6/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 27.07.2022 v budově obecního úřadu <.>
Strana 1/11
<br>
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu
<br> Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: XXXX XXXXXX
Předsedající navrhl,aby ověřovateli zápisu byli p.XXXX XXXXXXX,p.XXXXX XXXXXX
<br> Usnesení č.XX-XXXX
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení p.XXXX XXXXXXX,p <.>
XXXXX XXXXXX
<br> Hlasování:
Pro: X Proti: X Zdržel se: 0
Usnesení č.46-2022 bylo přijato <.>
<br> Informace,co se událo v obci od minulého zasedání
<br> - probíhá přebírání agendy obce a obecního úřadu
- byla provedena částečná kontrola stavebních prací a dokumentace při přestavbě býv <.>
mlýna
<br> 3.Změna složení finančního výboru
<br> Vzhledem k tomu,že XXX XXXXX XXXXX byl zvolen na funk...

Načteno

edesky.cz/d/5559952

Meta

Rozpočet   Pronájem   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz