« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Návrh opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh opatření obecné povahy
odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
<br>
T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz
<br>
<br> Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datová schránka c5kbvkw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Povodí Ohře,státní podnik
<br> Bezručova 4219
<br> 430 03 CHOMUTOV
<br>
<br>
<br>
Číslo jednací
<br> KULK /2022
<br> bude doplněno dle skutečnosti
<br> Sp.zn.OŽPZ 198/2022 OVLH
<br> Oprávněná osoba/linka/email
<br> Ing.Stárková/611
<br> hana.starkova@kraj-lbc.cz
<br>
<br> Liberec
<br> 2022
<br> bude doplněno dle skutečnosti
<br>
<br>
<br> N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> 1) Změna stanovení záplavového území významného vodního toku Svitávka (IDVT
10100119) v úseku ř.km 13,011 – 22,858 v k.ú.Velenice u Zákup,Lindava,Svitava a
<br> Kunratice u Cvikova v Libereckém kraji
<br> 2) Změna aktivní zóny významného vodního toku Svitávka (IDVT 10100119) v úseku ř <.>
km 13,011 – 22,858 v k.ú.Velenice u Zákup,Lindava,Svitava a Kunratice u Cvikova
<br> v Libereckém kraji
<br> Krajský úřad Libereckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně příslušný
<br> vodoprávní úřad podle § 104 odst.2 písm.d) a § 107 odst.1 písm.o) zákona č.254/2001 Sb.<,>
<br> o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a jako
<br> místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> 1.nově stanovuje v souladu s § 66 odst.1 vodního zákona záplavové území významného
vodního toku Svitávka (IDVT 10100119) v úseku ř.km 13,011 – 22,858 v k.ú.Velenice
<br> u Zákup,Lindava,Svitava a Kunratice u Cvikova v Libereckém kraji <,>
<br> 2.nově vymezuje v souladu s § 66 odst.2 vodního zákona aktivní zónu záplavového
území vodního toku Svitávka (IDVT 10100119) v úseku ř.km 13,011 – 22,858 v k.ú <.>
<br> Velenice u Zákup,Lindava,Svitava a Kunratice u Cvikova v Libereckém kraji <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5559950

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz