« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Mapa záplavového území

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa záplavového území
Svitávka – studie záplavového území
<br>
Svitávka – studie záplavového území <,>
<br> ř.km 13,011 – 22,858
<br> C1.Mapa záplavového území
<br> 1 : 5 000
<br>
<br>
LEDEN 2022
<br> OBJEDNATEL ZHOTOVITEL
<br>
<br>
<br>
<br>
souřadnicový referenční systém S-JTSK
výškový referenční systém Balt po vyrovnání
<br> Pořizovatel: Povodí Ohře,státní podnik
Zhotovitel: VRV
<br> Zpracováno v rámci projektu:
Svitávka (IDVT 10100119) – studie záplavového území <,>
aktualizace,ř.km 13.011 – 22.858
<br> Mapové výstupy jsou zpracovány na podkladu
Výškopisných dat DMR 5G,copyright © ČÚZK,MO ČR <,>
MZe ČR; ZABAGED® copyright © ČÚZK; Základní mapy
ČR 1:10 000 copyright © ČÚZK a podkladech Povodí Ohře <,>
státní podnik
<br> C.1 Mapa záplavového území
<br> 1 cm = 50 m
<br> 1
<br> Záplavová území
Aktivní zóna
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Osa toku s říční kilometráží
<br> Příčné řezy vč.názvu řezu
<br> 5
<br> 20
<br> 100
<br> 500
<br>
<br> souřadnicový referenční systém S-JTSK
výškový referenční systém Balt po vyrovnání
<br> Pořizovatel: Povodí Ohře,státní podnik
Zhotovitel: VRV
<br> Zpracováno v rámci projektu:
Svitávka (IDVT 10100119) – studie záplavového území <,>
aktualizace,ř.km 13.011 – 22.858
<br> Mapové výstupy jsou zpracovány na podkladu
Výškopisných dat DMR 5G,copyright © ČÚZK,MO ČR <,>
MZe ČR; ZABAGED® copyright © ČÚZK; Základní mapy
ČR 1:10 000 copyright © ČÚZK a podkladech Povodí Ohře <,>
státní podnik
<br> C.1 Mapa záplavového území
<br> 1 cm = 50 m
<br> 2
<br> Záplavová území
Aktivní zóna
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Osa toku s říční kilometráží
<br> Příčné řezy vč.názvu řezu
<br> 5
<br> 20
<br> 100
<br> 500
<br>
<br> souřadnicový referenční systém S-JTSK
výškový referenční systém Balt po vyrovnání
<br> Pořizovatel: Povodí Ohře,státní podnik
Zhotovitel: VRV
<br> Zpracováno v rámci projektu:
Svitávka (IDVT 10100119) – studie záplavového území <,>
aktualizace,ř.km 13.011 – 22.858
<br> Mapové výstupy jsou zpracovány na podkladu
Výškopisných dat DMR 5G,copyright © ČÚZK,...

Načteno

edesky.cz/d/5559949

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz