« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - Návrh Obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku z užívání veřejného prostranství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
OBEC LÁZ Zastupitelstvo obce Láz
<br> Obecně závazná vyhláška obce Láz,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo obce Láz se na svém zasedání dne usnesením č.usneslo vydat na základě g 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm.d)
<br> a 5 84 odst.2 písm.h) zákona o.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení (1) Obec Láz touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek").(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Cl.2 Předmět p0platku a poplatník
<br> (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístěni dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí,umístění dočasných skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
<br> (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství plati fyzické i právnické osoby,které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „ICJoplatník“).3
<br> či.3 Veřejná prostranství Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství,která jsou uvedena jmenovitě
<br> vpříloze č.1 a graficky vyznačena na mapě vpříloze c.2.Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky <.>
<br> 1 5 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 g 4 odst.1 zákona o místních poplatcích 3 5 4 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> či.4 Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství.Vpřipadě užívání...

Načteno

edesky.cz/d/5556964

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz