« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - Návrh závěrečného účtu DSO ORP Příbram

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
Navrh - Zaverecny ucet za rok 2021.pdf
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2021
Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram,Kostky Pb.a.s.Žižkova 708 <,>
<br>
261 01 Příbram
<br>
IČO: 04513151,261 01 Příbram <,>
<br>
tel.604216781,email: tajemnik@dsopribram.cz
<br>
<br>
<br> Svazek obcí
<br>
Pověřená obec Příbram
<br>
<br>
<br> Hlavní činnost: účel a předmět svazku
Majetek svazku: odepisuje se
<br>
Svazek v tomto roce neručil ani nezastavoval movité a nemovité věci,nepořídil ani neprodal cenné papíry,akcie a
<br>
obligace.Čerpal v roce 2021 kontorentní úvěr <.>
<br>
<br> 1) Přehled finančního majetku svazku k 31.12.2021 v Kč
<br>
<br> Základní běžný účet k 31.12.2021 0
<br>
Běžný účet hospodářské činnosti k 31.12.2021 24 600
<br>
Pokladna k 31.12.2021 5 094
<br>
Úvěr krátkodobý k 31.12.2021 102 308,37
<br>
<br>
<br> 2) Pohledávky k 31.12.2021
Pohledávky – účet 311 vystavené faktury ve výši 6 000,- Kč <.>
<br>
<br>
<br> 3) Závazky k 31.12.2021:
Nezaplacené došlé faktury účet 321 v celkové výši 859,- Kč <.>
Zaměstnanci účet 331 ve výši 63 057,- Kč (mzdové náklady) <.>
<br>
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účet 336 ve výši 23 109,- Kč a účet 337 ve výši
<br>
9 967,- Kč (mzdové náklady).Ostatní daně účet 342 ve výši 5 643,- Kč (mzdové náklady) <.>
<br>
Jiné závazky účet 378 ve výši 925,- Kč (mzdové náklady) <.>
<br>
<br>
<br>
4) Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2021 v Kč:
Žádné nebyly <.>
<br>
<br>
<br>
5) Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi:
Svazek má 26 obcí,příspěvek na jednu obec činí 20 000,- Kč,příjem za rok 2021 činil 520 000,- Kč.Svazek je od roku
<br>
2020 členem Asociace DSO a roční příspěvek činil 5 000,- Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
6) Plnění rozpočtu svazku za rok 2021
<br>
<br> Valná hromada svazku schválila rozpočet na rok 2021 dne 10.12.2020.v Kč
<br>
<br>
<br> Plánované příjmy: 761 300 Plánované výdaje: 1 363 300
<br>
Financování: 602 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Přehled rozepsaných ukazatelů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/5556963

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz