« Najít podobné dokumenty

Obec Boršice - Usnesení z 23. zasedání ZO Boršice z 24.06.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boršice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 23. zasedání ZO Boršice - 24.06.2022.pdf (2.51 MB)
USNESENÍ
<br> z 23.zasedání Zastupitelstva obce Boršice,konaného v pátek dne 24.06.2022,od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu Boršice <.>
<br> B.1.Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Bošice pro volební období 2022 — 2026
<br> Zastupitelstvo obce Boršice na základě š 67 a © 68,zákona č.128 /2000 Sb,zákona o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů stanovuje počet členů zastupitelstva obce na volební období 2022 — 2026 v počtu 15 členů <.>
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br> B.2.1.Závěrečný účet obce za rok 2021
<br> Zastupitelstvo obce na základě ustanovení š 84,odst.2,písmeno b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schvaluje celoroční hospodaření obce Boršice a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením,a to s výrokem „bez výhra “ <.>
<br> Dále schvaluje hospodaření příspěvkových organizací : Základní XXXXX XXXXXXXXX Horenského,Boršice,příspěvková organizace IČO XXXXXXXX,Mateřská škola Boršice,příspěvková organizace,IČO 4679342 <,>
<br> Služby obce Boršice,příspěvková organizace,IČO 3910903 <.>
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br> B.2.2.Účetní závěrka obce Boršice za rok 2021
<br> Zastupitelstvo obce Boršice na základě ustanovení & 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schvaluje účetní závěrku Obce Boršice za rok 2021,a to s výrokem „bez výhrad“ a převedení hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení z účtu 431 ve výši 1 1 103 497,84 Kč na účet 432 * výsledek hospodaření předcházejících účetních období <.>
<br> Usnesení č.5 bylo schváleno <.>
<br> C.1.1.1.Přístavba odborných a kmenových učeben včetně zaiíštění bezbariérového
<br> přístupu budoyý ZŠ F.Horenského v Boršicích - dodávka didaktických technologií
<br> Zastupitelstvo obce Boršice schvaluje průběh veřejné zakázky „Přístavba odborných a kmenových učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu budovy ZŠ F.Horenského v Boršicích - dodávka didaktických technolo...

Načteno

edesky.cz/d/5556448

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boršice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz