« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Registrace kandidátních listin - Loket

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Registrace kandidátních listin - Loket
Městský úřad Loket r e.Fiflasarvka nes.357 33 Loket.Telefon 352 eee; ons oosoa seaávní
<br> č.j.1608/2022/05—2 V Lokti dne 3.8.2022
<br> Roznoonurí
<br> Městský úřad Loket dle ust.& 21 odst.3 zákona č.49l=*2001 Sb.<.> o volbách do zastupiteistev obcí a změně některých zákonů,ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obci“) příslušný registrační úřad.rozhodl takto:
<br> Podle ust.© 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí registrujte
<br> kandidátní listinu sdružení politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů,TOP Loket pro volby do zastupitelstva obce Loket.které se uskuteční ve dnech 23.a 24.9.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 7.7.2022 v 11:00 hod.podalo sdružení politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů TOP Loket kandidátní listinu pro voila; do zastupitelstva obce Loket <.>
<br> Podle ust.& 23 odst- 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou kandidátní listinu.přičemž neshledal žádne závady <.>
<br> Vzhledem k tomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.š 59 odst.2 zákona o voihách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany.které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochraný u Krajského soudu v Plzni <.>
<br> Podle ust.& 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,který rozhodnutí vydal <.>
<br> za registrační úřad lng.XXXXXXX XXXXXXXX,Di
<br> /'
<br> q L
<br> Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne: 3.8.202
<br> Městský úřad Loket T.G.Masaryka 1/69.357 33 Loket.Telefon 352 684 003 ODBOR SPRÁVNÍ
<br> Č.j.1609/2022/05-2 V Lokti dne 3.8.2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Loket dle ust.& 21 odst.3 zákona č.491/2001...

Načteno

edesky.cz/d/5556268


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz