« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Registrace kandidátních listin - Staré Sedlo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Registrace kandidátních listin - Staré Sedlo
Městský úřad Loket T.G.Masaryka „69.357 33 Loket.Telefon 352 684 003 ODBOR SPRÁVNÍ
<br> č.j.1610/2022/05-2 V Lokti dne 3.8.2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Loket dle ust.& 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb.<.> o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů.ve znění pozdějších přepisů (dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obcí příslušný registrační úřad.rozhodl takto: '
<br> Podle ust.5 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí registruje
<br> kandidátní listinu politické strany,Občanská demokratická strana pro volby do zastupitelstva obce Staré Sedlo.které se uskuteční ve dnech 23.a 24.9.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 8.7.2022 v 8.30 hod.podala politická strana Občanská demokratická strana kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Staré Sedlo <.>
<br> Podle ust.5 23 odst.] zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal žádné závady <.>
<br> Vzhledem k tomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.š 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany.které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Plzni <.>
<br> Podle ust.13 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,který rozhodnutí vydal <.>
<br> za registrační úřad Ivana Horáčk0\\á
<br> Mik
<br> Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne: 3.8.2022

Načteno

edesky.cz/d/5556267


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz