« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Oznámení - Lex Ukrajina II

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - Lex Ukrajina II
Telefon : E-mail : obec@modlany.cz
<br> 417564580
<br>
<br>
<br>
<br> Bankovní spojení :
<br> Raiffeisenbank a.s <.>
<br> Účet :
<br> 26649377/5500
<br> IČO :
<br> 00266493
<br>
<br>
<br> Obecní úřad Modlany
se sídlem v Modlanech čp.34,PSČ: 417 13
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> Lex Ukrajina II – osvobození od správních poplatků na úseku matrik
<br>
<br>
Dne 28.května 2022 nabyl účinnosti zákon č.128/2022 Sb <.>,o opatřeních v oblasti daní
<br> v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny,vyvolaným invazí vojsk Ruské
<br> federace (dále též „Lex Ukrajina II“)
<br>
<br> Ustanovení § 4 Lex Ukrajina II zmocňuje všechny orgány veřejné moci,které vyměřují nebo
<br> vybírají správní poplatky podle zákona č.634/2004 Sb <.>,o správních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o správních poplatcích),k upuštění od vybírání správního
<br> poplatku od fyzické osoby,která vstupuje nebo pobývá na území České republiky
<br> v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace <.>
<br>
<br> Toto zmocnění se vztahuje na správní poplatky,u kterých vznikla nebo vznikne poplatková
<br> povinnost,a to v období od 24.02.2022 do 31.03.2023 <.>
<br>
<br> Na základě § 4 odst.1 a 3 zákona Lex Ukrajina II upouští matriční úřad v Modlanech
<br> od vybírání správních poplatků,vybíraných podle položky 12 písm.a) a b) přílohy
<br> sazebníku správních poplatků dle zákona o správních poplatcích č.634/2004 Sb <.>
<br>
<br>
<br> Položka 12 písm.a)
<br> uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami <,>
<br> nemají-li trvalý pobyt na území České republiky …………………………………… 3 000 Kč
<br>
<br>
<br> Položka 12 písm.b)
<br> uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami <,>
<br> z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky ……………….…… 2 000 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 03.08.2022
<br> Sejmuto: 31.03.2023

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz