« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
ulw,<.> :.<.> -„ „cf
<br> Městský úřad Strakonice
<br> Odbor dopravy Velké náměstí 2 SWIEI'ELSKY stavební s.r.o.386 01 Strakonice SWIEl'ELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod.<.>.<.>.<.> W „ Dopravní stavby JIH pracowste Krale Jiriho z Podebrad 772 pražská tř 495/58 370 04 České Budějovice IČ: 48035599 Naše č.j.: MUST/O31498/2022/OD/smit Sp.zn.: MUST/O31498/2022/2 v zastoupení XXXXX XXXXX - dopravně inženýrská opatření Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX Mnichov XXX Telefon: XXX XXX XXX XXX XX Strakonice E-mail: tereza.smidova©mu-st.cz ' lL: 65013395 ň.ltiAuGJAL,JL; L).-:.lf.-.<.> „,<.>.<.> I.<.> - 3 na- m ' 4 Datum' 297202 | Došlo dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> /fí
<br> Vypraveno:
<br> LČ ltdnaCiE.ýěčďz,<.>.<.>.<.>.<.>.Spisoyý ?.“ak_
<br> VE REJ NÁ VYH ŠKAstů :.':ol umcm.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> opatření obecné graby.„.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Strakonice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný úřad podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon osilničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) podle 5,77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ,DI Strakonice č.j.KRPC— 18664- 8-/ČJ- -2021- 020706 ze dne 25.7.2022
<br> stanovuje
<br> žadateli:
<br> společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby JIH,Pražská tř.495/58,370 04 České Budějovice,IČ: 48035599 <,>
<br> v zastoupení Pavlem Bílkem — dopravně inženýrská opatření,Mnichov 132,386 01 Strakonice,IČ: 65013395
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnicích č.II/ 144 III/ 1703 III/1704 III/ 1706 ...

Načteno

edesky.cz/d/5555103

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz