« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Rozpočtové opatření 4/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 4/2022 (55.51 kB)
Obec Tochovice,IČO 00243418 KEO4 1.10.1 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.4/2022
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Příjmy
org1 org2Nst Zdr Uz
<br> 12 220 654,00XXXX XXXXX0000 12 259 836,9739 182,97 Bez paragrafuXXXXXXXX X XXXXX
150 000,00XXXX XXXXX3725 152 000,002 000,00 Využívání aXXXXXXXX X XXXXX
<br> Příjmy celkem 41 182,97 12 411 836,9712 370 654,00
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Výdaje
org1 org2Nst Zdr Uz
<br> 1 253 000,00XXXX XXXXX3639 843 923,20-409 076,80 Komunální služby aXXXXXXXX X XXXXX
0,00XXXX XXXXX3742 409 076,80409 076,80 Chráněné části přírodyXXXXXXXX X XXXXX
<br> Výdaje celkem 0,00 1 253 000,001 253 000,00
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Financování
org1 org2Nst Zdr Uz
<br> 3 103 246,008XXX XXXXX0000 3 062 063,03-41 182,97 FINANCOVÁNÍXXXXXXXX X XXXXX
<br> Financování celkem -41 182,97 3 062 063,033 103 246,00
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: Pravomoc starosty Na zasedání dne: 20.04.2022
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.4
Na straně příjmů navyšujeme položku 4111 - kompenzační bonus od Ministerstva financí,§ 3725 2111 - příjem za sběr
papíru - příjmy celkem 41 182,97 Kč
Přesun mezi paragrafy ve výdajích - z § 3639 - územní rozvoj byla přesunuta částka 409 076,80 Kč na § 3742 - chráněné
části přírody - naučná stezka Lesní svět
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> 1/1

Načteno

edesky.cz/d/5554082


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz