« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Březnicko, svazek obcí v tis. Kč na období 2022-2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Březnicko, svazek obcí v tis. Kč na období 2022-2024 (121.92 kB)
Březnicko,svazek obcí
<br> Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> IČ: 71173668
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený střednědobý výhled rozpočtu Březnicko,svazek obcí v tis.Kč na
<br> období 2022-2024
<br>
<br>
č.ř.Rok
<br> 2021 2022 2023 2024
<br> A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.1 705 1 929 2 155 2 381
<br> P1 Třída 1 Daňové příjmy 0 0 0 0
<br> P2 Třída 2 Nedaňové příjmy 1 1 1 1
<br> P3 Třída 3 Kapitálové příjmy 0 0 0 0
<br> P4 Třída 4 Přijaté transfery 266 268 268 268
<br> Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem (po konsolidaci) 267 269 269 269
<br> P5 - úvěry krátkodobé (do 1 roku) 0 0 0 0
<br> P6 - úvěry dlouhodobé 0 0 0 0
<br> P7 - ostatní (aktivní likvidita) 0 0 0 0
<br> Pf P5 až P7 Přijaté úvěry a aktivní politika 0 0 0 0
<br> P Pc + Pf KONSOLIDOVANÉ PŔÍJMY CELKEM 267 269 269 269
<br> V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční výdaje) 43 43 43 43
<br> V2 Třída 6 Kapitálové (investiční výdaje) 0 0 0 0
<br> Vc V1 + V2 Výdaje celkem (po konsolidaci) 43 43 43 43
<br> V3 - splátky jistiny krátkodobých úvěrů 0 0 0 0
<br> V4 - splátky jistiny dlouhodobých úvěrů 0 0 0 0
<br> V5 - ostatní (aktivní likvidita) 0 0 0 0
<br> Vf V3 až V5 Splátky jistin úvěrů,likvidita 0 0 0 0
<br> V Vc + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 43 43 43 43
<br> D P - V Hotovost běžného roku 224 226 226 226
<br> E A + D Hotovost na konci roku 1 929 2 155 2 381 2 607
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schváleno valnou hromadou svazku dne 2.prosince 2021
<br>
<br>
<br>
<br> Starosta svazku: Ing.XXXX XXXXXXXXX,v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce:
<br>
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/5554078


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz