« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Schválený rozpočet obce Tochovice na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet obce Tochovice na rok 2022 (63.89 kB) (66.89 kB)
Obec Tochovice,IČO 00243418 KEO4 1.9.5 UR020
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele,rok 2022
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> Bez paragrafu XX 369 600,00
<br> 1012 Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.180 000,00
<br> 1037 Celospolečenské funkce lesů 650 000,00
<br> 2144 Ostatní služby 218 000,00
<br> 2310 Pitná voda 280 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a 121 000,00
<br> 2411 Záležitosti pošt 200 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 30 000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 20 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 110 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 50 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 20 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování 150 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 2 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 1 000,00
<br> PŘÍJMY celkem: 13 406 600,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> XXXX Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.40 000,00
<br> 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.38 000,00
<br> 1037 Celospolečenské funkce lesů 1 060 000,00
<br> 2144 Ostatní služby 150 000,00
<br> 2212 Silnice 970 500,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních 220 000,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost veřejnými 100 000,00
<br> 2310 Pitná voda 770 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a 936 000,00
<br> 2333 Úpravy drobných vodních toků 800 000,00
<br> 2411 Záležitosti pošt 312 500,00
<br> 3111 Mateřské školy 530 000,00
<br> 3117 První stupeň základních škol 1 975 000,00
<br> 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 5 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 30 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 285 000,00
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních 30 ...

Načteno

edesky.cz/d/5554076

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz