« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Schválený Střednědobý výhled na roky 2023 - 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený Střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 (153.05 kB) (153.05 kB)
OBEC TOCHOVICE,IČ: 00243418,Tochovice č.11,PSČ: 262 81
<br> SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
<br> ROZPOČTU OBCE TOCHOVICE
<br> předpoklad finančního vývoje na roky 2023,2024
<br> (v tis.Kč)
<br>
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br> 2023 2024
7000,00 8850,00
<br> Třída 1 daňové příjmy 10500,00 10600,00
<br> Třída 2 nedaňové příjmy 1880,00 1900,00
<br> Třída 3 kapitálové příjmy 30,00 30,00
<br> Třída 4 přijaté dotace 120,00 120,00
<br> z toho: dotace na výkon státní správy 120,00 120,00
<br> 12530,00 12650,00
<br> Třída 5 běžné (neinvestiční) výdaje 7020,00 7025,00
<br> z toho: Lesní hospodářství 500,00 500,00
<br> Silnice 400,00 400,00
<br> Vnitřní obchod,restaurace,pošta 300,00 350,00
<br> Pitná voda 350,00 350,00
<br> Čistička odpadních vod 170,00 200,00
<br> Školství 680,00 680,00
<br> Kultura 550,00 530,00
<br> Sport 350,00 360,00
<br> Územní rozvoj 100,00 50,00
<br> Odpadové hospodářství 300,00 300,00
<br> Péče o veřejnou zeleň 550,00 500,00
<br> Sociální věci 90,00 95,00
<br> Požární ochrana,krizová opatření 50,00 50,00
<br> Zastupitelstvo obce 1280,00 1300,00
<br> Státní správa 1000,00 1010,00
<br> Pojištění,platby daní SR 350,00 350,00
<br> Třída 6 kapitálové (investiční) výdaje 3550,00 4800,00
<br> z toho: územní studie domky 65 + 250,00 500,00
<br> Investice do ČOV,rozšíření 2000,00 3000,00
<br> Komunikace,chodníky 500,00 500,00
<br> veřejné osvětlení 250,00 300,00
<br> sport - hřiště 300,00 200,00
<br> ostatní - nedokončené projekty 250,00 300,00
<br> 10570,00 11825,00
<br> Příjmy z financování
<br> úvěry dlouhodobé - 8123 0,00 0,00
<br> Příjem z financování celkem 0,00 0,00
<br> splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 8124 110,00 110,00
<br> Výdaje z financování celkem 110,00 110,00
<br> 8850,00 9565,00Konečný stav peněžních prostředků k k 31.12 <.>
<br> Výdaje z financování
<br> Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1 <.>
<br> Příjmy celkem (po konsolidaci)
<br> Výdaje celkem (po konsolidaci)
<br>
<br> Návrh Střednědobého výhlede rozpočtu byl projednán zast...

Načteno

edesky.cz/d/5554075

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz