« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Usnesení ze zasedání ZO 7.4.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání ZO 7.4.2022
USNESENÍ
<br> (Výpis:) ze zasedání zastupitelstva obce Běla č.4/2022 ze dne ?ídubna 2022
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje: ]) Závěrečný účet obce za rok 2021 sestavený ke dni 31.12.2021 bez výhrad <.>
<br> 2) Účetní závěrku obce za rok 2021 <.>
<br> 3) Zaslání žádosti o přezkoumýní hospodaření obee za rok 2022 Krajskému úřadu Kraje Vysočina,odbor kontroly,Zižkova 1382/57,536 0í Jihlava <.>
<br> 4) Příspěvek na činnost pro rok 2022 MAS Královská stezka o.p.s.ve výši 2 180„—— Kč <.>
<br> 5) Pro plánovanou akei výměna oken a dveří v čekárně v Bělé firmu Atos spol.s.r.e.„ Ledeč nad Sazavou <.>
<br> Zastupitelstve obce bere na vědomi? 1) Návrh závěrečném účtu Svazku obcí mikroregionu Ledečsko za rok 202 'l.2) Výsledek „Protokolu o provedení revize dětského hřiště v Bělé“ <.>
<br> 3) Dotaz lng.Františka Mílíehovského ohledně sepsání smlouvy a pevěřuje starostu obee Pavla Lhoťana a místostarostka Dagmar Filipovou dalším postupem v této záležitosti <.>
<br> 4) Rozpočtové opatření č.lí2022 <.>
<br> Zastupitelstvo obce nespí: Fahne:
<br> ]) Zaslání finančního příspěvku na podporu Linky bezpečL zs <.>
<br> V Bele ] l.dubna 2022
<br> llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> XXXXX XXXXXX stare-sta obce

Načteno

edesky.cz/d/5553231

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz