« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Usnesení ze zasedání ZO 10.3.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání ZO 10.3.2022
USNESENÍ (výpía)
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Bělá č.3/2022 ze dne 10.hřezna 2022
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje: 1) Finanční příspěvek ve výši 1 000,00 Kč Krajskě knihovně Vysočiny= Žižkova 4344,Havlíčkův Brod na nákup knih do výměnného fondu krajská knihovny <.>
<br> 2) Umístění přístřešku na konei obeení cesty panč.3918 v k.ú.Bělá 11 J edlě panu Jakubu Sajdlovij bytem Bělá 56 na základě podmínek smlouvy
<br> 3) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu oboe na úhradu nákladů souvisejíoíoh s provozem prodejny číslo 006 Bělá <.>
<br> 4) Postup při odstranění zjištěnýoh nedostatků kontroly akee Revitalizace zeleně v intravilánu oboe Bělá-
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
<br> ]) Zápis kontroly kontrolního výboru 2) Zápis kontroly finančního výboru 3) Zápis kontroly akoe „Revitalizace zeleně v intravilánu oboe Bělá“
<br> 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
<br> V Bělě l4.března 2022
<br> Starosta obce: XXXXX XXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/5553230

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz