« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Usnesení ze zasedání ZO 10.2. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání ZO 10.2. 2022
USNESENÍ
<br> (one
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Bčlá č.2/2022 ze dne li).února 2022
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> 1) rozpočet obce na rok 2022
<br> 2) opravu & rozší ření veřejneho oevčtleni v Bělé v rámci dotaee POV 2022
<br> 3) firmu Unimont J.G.K.s.r.o.l—Irndee pro opravu a rozšíření veřejne'ho osvčtlení v Bělé v rámci
<br> dotace POV 2022
<br> P.FH—i <.>
<br> 4) úpravu místnosti za čekárnou za účelem klubovny pro místní mládež
<br> 5) výměnu oken a dveří v čekárně v Bele & místnosti pro mládež za plastová
<br> 6) výměnu & inetalnei poškozených herních prvků nn dčtskem hřišti v Bčle
<br> '? ) prodej vytěženého dřeva z obecního lesa za cenu 450,00 Kč/m3
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí :
<br> !) výeledek inventury & inventarizační zprávu za rok 2021
<br> \ <.>
<br> Pavel Lho
<br> stare sta

Načteno

edesky.cz/d/5553229

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz