« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Brusnice - Modernizace dětského hřiště v Dolní Brusnici

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Brusnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva_Modernizace dětského hřiště_Dolní Brusnice.pdf (504.36 kB)
Stránka 1 z 12
<br>
<br>
<br>
Výzva k předložení nabídky
<br>
<br> K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
<br> NA STAVEBNÍ PRÁCE
<br>
Jedná se o zadávací řízení vyhlášené mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o
<br> zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) <.>
<br>
<br>
Název zakázky
<br>
<br> Modernizace dětského hřiště v Dolní Brusnici
<br>
Číslo zakázky: 001/2022
<br>
<br> Zadavatel předpokládá spolufinancování Ministerstvem pro místní rozvoj České Republiky v rámci programu
<br> 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul 117D8210H – Podpora budování a
<br> obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku,pořadové číslo žádosti 127012,projekt s názvem:
<br> Modernizace dětského hřiště v Dolní Brusnici <.>
<br>
<br>
Identifikační údaje zadavatele
<br> Název zadavatele:
<br> Sídlo zadavatele:
<br> IČ:
<br> Osoba oprávněná jednat:
<br> Obec Dolní Brusnice
Dolní Brusnice 17,544 72 Bílá Třemešná
<br> 60153415
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,starostka
<br>
<br> Web stránky: www.dolnibrusnice.cz
<br> Osoba oprávněná jednat: XXXXXXX XXXXXXXX,starostka
<br> tel.: +XXX XXX XXX 059,+420 499 391 100
<br> e-mail: starostka@dolnibrusnice.cz
<br>
<br>
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení
<br> Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) vyplní své identifikační údaje a nabídkovou cenu do
<br> Přílohy č.1 (Krycí list nabídky) této zadávací dokumentace.Takto vyplněný Krycí list nabídky účastník
<br> podepíše a vloží jako první list své nabídky <.>
<br>
<br> 1.Údaje o veřejné zakázce,dotčené území
<br> Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávky,nedělenou na části <,>
<br> vyhlášenou formou uzavřené výzvy,zadávanou mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání
<br> veřejných zakázek,ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZZVZ) <,>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 12
<br>
Zadávací dokumentace však v některých níže uvedených ustanoveních na ZZVZ odkazuje.Taková
<br> skutečnost se bude posuzovat v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ...

Načteno

edesky.cz/d/5553195

Meta

Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Brusnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz