« Najít podobné dokumenty

Obec Bohostice - Série akcí Ochutnej Evropu startuje první srpnovou sobotu v Příbrami

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohostice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Série akcí Ochutnej Evropu startuje první srpnovou sobotu v Příbrami
 
 
<br>
Série 
Příbra
 
 
Již první
které v r
Evropu“
Ochutne
 
Program
postupn
Evropu b
cestovní
Skutečná
nejen  Př
program
program
moci nap
představ
interpret
Kromě  z
Středoče
spoluprá
staveb  r
unie,“ uv
místech 
 
První ak
v průběh
13.8.    
21.8.    
3.9.    
8.‐10.9.  
17.9.    
24.9.   
1.10.   
8.10.   
15.10.    
<br> akcí  O
ami 
<br> í sobotu v sr
rámci předs
“  Středočesk
ej Evropu pro
<br> m začne již v 
ě  představo
budou moci p
ího  ruchu  V
á  liga předst
říbrami  a  ok
m. Na  své  si 
m, skákací hr
příklad otes
vení jednotliv
tů: Eddie Sto
zábavy  bud
eského  kraje
áci  s archite
realizovanýc
vádí radní Šv
konání akce
<br> ce z cyklu O
hu srpna, zář
<br> Nym
Bero
Bene
Výst
Kolín
Mlad
Kutn
Měln
Klad
<br> Ochutnej 
<br> rpnu budou 
ednictví Čes
ký  kraj,  se 
obíhají pod z
<br> deset hodin
ovány  jedno
poznávat do
Václav  Švend
taví  jednotliv
kolních  obcí:
přijdou opr
<br> rad, malován
tovat své vě
vých bloků e
oilow a Šárka
e  připraven
e  za  přispěn
ektonickou  o
ch na území 
venda. Putov
<.>  
<br> chutnej Evro
ří a října v ne
mburk 
oun 
ešov 
aviště Lysá n
n 
dá Boleslav 
ná Hora 
ník 
no 
<br> Evropu
<br> moci návšt
ské republiky
uskuteční  6
záštitou min
<br>. Kromě nab
otlivé  evrops
oslova všemi
da  (Spojenci
vé země  i po
:  „Připravuje
ravdu všichn
ní na obličej
ědomosti  v z
evropských ze
a Vaňková. 
a  i  výstava
í  finančních 
obcí  vyzdvih
Středočeské
vní výstava o
<br> opu proběhn
ejvětších měs
<br> nad Labem 
<br>   startuj
<br> těvníci Příbra
y v Radě Ev
6.  srpna  v P
nistra pro ev
<br> bídky kulinář
ské  země:  „
i smysly,“ řík
i).  Mladé  ka
o hudební s
eme  výběr  g
ni, děti  i dos
j a spousta d
zábavném kv
emí bude ná
<br> a  oceněných
prostředků 
<br> hnout  i  pros
ého kraje a 
oceněných s
<br> ne 6. srpna v
stech Středo
<br> je  první
<br> ami „Ochutn
ropské Unie
říbrami  na 
ropské zálež
<br> řských specia
„Návštěvníci
ká radní pro 
apely,  vítězo
tránce. Radn
gastronomic
spělí. Pro dě
dalších zába
vízu a vyhrá
ávště...

Načteno

edesky.cz/d/5551195

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohostice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz